YASED İmza Proje ve Sektör Raporları

Kadınların Üst Yönetimde Temsilinin Arttırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Öneriler
Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınmasında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Katma Değeri
Sürdürülebilir Küresel Rekabet İçin Bölgesel Merkez Türkiye
Türkiye'deki ARGE Ekosistemini Rakip Ülkelerden Daha iyi Seviyeye Getirmek İçin Program Önerisi
Uluslararası Yatırımcıların ARGE Yatırımlarını Türkiye'ye Çekmek İçin Gereksinimlerin Belirlenmesi
Türkiye Sağlık Sektörü Raporu
2023 Hedefler Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Ulusal Genişbant Planı
Vodafone’un katkılarıyla