Neden YASED?

 

ULUSLARARASI ŞİRKETLERİ ve YATIRIMLARI TEMSİL EDEN GÜÇLÜ, BAĞIMSIZ PLATFORM...

Türkiye ekonomisine yön veren her sektörde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren ve her biri kendi alanlarında en büyük olan, Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların %85’ini temsil eden üyeleri ile YASED, Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımcıların en güçlü ve en etkin temsilcisidir. YASED Üyeleri ortak bir vizyonu paylaşmakta, Türkiye’de daha iyi bir yatırım ve iş ortamının yaratılmasına katkı sunmak için proaktif olarak çalışmaktadır.
 

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ, ETKİNLİK ve SİNERJİ...

YASED, yatırım ortamı ile ilgili ortak konular çerçevesinde, tüm kamu ve düzenleyici – denetleyici kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde üyelerine destek verir. Üyeler, ortak menfaatlerinin korunması hususunda sivil toplum kuruluşu çatısı altında birlikte hareket ederek, daha güçlü bir temsil ile çözüme daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmaktadır.

 

PAYDAŞLARLA ETKİN İLİŞKİ AĞI…

YASED başta üyeleri olmak üzere kamu kurumları, yabancı misyonlar, medya, üniversite ve akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan geniş paydaş ağı ile güçlü bir ilişki ve iletişim içindedir. Bu sayede YASED’in, gündem konuları, kamu, iş dünyası ve medya nezdinde canlı tutulabilmekte, diğer kurumlarla ortak projeler geliştirilmekte, sorunların çözümleri yönünde stratejik öneriler üretilmektedir. Söz konusu iletişim ağı karar vericiler nezdinde önemli bir farkındalık yaratmakta ve YASED’i güçlü bir ortak ve referans noktası olarak konumlandırmaktadır.

 

KAMU KURUMLARI NEZDİNDE ETKİN TEMSİL, GÜÇLÜ ve SAYGIN ÇÖZÜM ORTAĞI...

YASED, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, Türkiye’de ekonomik, iş ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi için çözüm önerilerinin geliştirildiği;

  • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kurucu Üyeliği / Yönetim Kurulu Üyeliği
  • Gümrük ve Ticaret Konseyi
  • İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
  • Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)
  • Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu Kurucu Üyeliği
  • Ticaret Bakanlığı STK İstişare Kurulu Üyeliği
  • Vergi Konseyi
  • Yatırım Danışma Konseyi (YDK)
  • Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)

Gibi platformlarda düzenli ve faal olarak temsil edilmekte, üyelerinin görüş ve önerilerini kamu kurumlarına proaktif olarak aktarmaktadır. YASED Ankara Temsilcisi ise kamu kurumları ile tesis edilen güçlü ilişkilere stratejik destek ve takip sağlamaktadır.


YASAMA ve MEVZUAT ÇALIŞMALARINDA AKTİF ROL…

YASED, stratejik öncelikleri ve temsil ettiği üye tabanı doğrultusunda "katılımcı yönetişim anlayışı" ile yapılandırdığı ve üye şirketlerinin dahil olduğu 17 Çalışma Grubu ve 6 Stratejik Komisyon bünyesinde oluşan çalışma gündemini, üyelerinin sektörel sorunlarını, yatırım ve iş ortamına ilişkin beklenti, tespit ve önerilerini, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde proaktif ve çözüm odaklı bir şekilde dile getirmektedir. Ankara ile kurulan güçlü ve etkin ilişkiler, yasama, mevzuat ve düzenlemelerin henüz hazırlık aşamasında YASED’i proaktif bir çözüm ortağı ve paydaş olarak konumlandırmakta, yasal ve yönetsel değişiklik ve düzenlemelere yönelik, ilgili Bakanlık ve kuruluşlardan gelen görüş talepleri doğrultusunda Çalışma Gruplarının üye şirketlerinin görüş ve önerileri ile katkı sağlanmaktadır. Kamu kurumları ve Bakanlıklar ile YASED üyelerinin katılımında ortak düzenlenen çalıştaylar ise politika oluşturma süreçlerine destek vermektedir.


SEKTÖREL UZMANLIK, YATAY ve DİKEY YAPILANMA…

YASED, üyelerinin yatırım ortamına dair beklenti ve taleplerinin daha iyi karşılanması, ortak sorunlarının çözümü yönünde sektörel ve yatay Çalışma Grupları ile Stratejik Komisyonları vasıtasıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Aylık düzenli gerçekleştirilen Çalışma Grubu ve Komisyon Toplantıları, CEO Forum Toplantıları, Business Lounge üye etkinlikleri, yıllık Ankara Resepsiyonu ve Üye İstişare Toplantıları, düzenli Konferanslar ve Kamu Çalıştayları aracılığıyla, üye şirketler için farklı ortamlarda istişare platformu yaratılmaktadır.


ANALİTİK ve İKTİSADİ RAPORLAR, İMZA PROJELER ve FAALİYETLER…

YASED, dünyada ve Türkiye’de yatırım ortamına dair makro ve sektörel analizler, uluslararası doğrudan yatırım raporları ve stratejik odaklı “imza projeler” aracılığıyla genel ekonomi, iş ve yatırım ortamı gelişmelerine ilişkin somut, ölçülebilir ve objektif çıktılar ve hedeflere yönelik yol haritaları üretmektedir.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla