Misyon & Vizyon & Stratejik Öncelikler

MİSYON

Yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle, uluslararası şirketlerin Türkiye’deki verimliliğini ve ülkenin yatırım cazibesini artırmak…

VİZYON

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasına, katma değer yaratan uluslararası doğrudan yatırımlarla destek veren öncü bir sivil toplum kuruluşu olmak…

STRATEJİK ÖNCELİKLER:

1. Uluslararası yatırımların Türkiye ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya olan önem ve katkısını kamuoyu nezdinde etkin paylaşmak,

2. Yatırımların sürdürülebilir ve rekabetçi olmasını sağlayan uluslararası standartlarda yasal ve yönetsel düzenlemelere sahip; aynı zamanda bu düzenlemelerin eşit, adil ve tutarlı şekilde uygulandığı bir yatırım ortamının tesisinde öncü rol almak,

3. Şirketlerin yönetim, üretim, servis, lojistik ve Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye’nin 'Bölgesel Merkez' olarak değerlendirilmesine öncülük etmek,

4. Başta sanayi alanında olmak üzere tüm sektörler için lisan ve eğitim düzeyiyle küresel yetkinliklere sahip nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için stratejik öneriler üretmek,

5. Türkiyedeki mevcut yatırımların verimliliğinin artırılması amaçlı sektör bazında çözüm ve iyileştirme önerileri sunmak.

6. Sanayide teknolojik dönüşüm için gerekli politika, strateji ve eylem planlarının oluşturulması sürecinde uluslararası bilgi ve deneyimlerimizden faydalanarak katkı sağlamak.

STRATEJİK KOMİSYONLAR:

1 Bölgesel Merkez
2 Uluslararası Doğrudan Yatırımların Sürdürülebilirliği
3 Uluslararası Şirketler İle Küreselleşen KOBİ'ler
4 İstihdam ve Nitelikli İşgücü
5 Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Stratejisi
6 Sanayide Dijital Dönüşüm
Vodafone’un katkılarıyla