Hakkımızda

 

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği

  • YASED, Türkiye ekonomisine yön veren 15’in üzerinde sektörde faaliyet göstermek üzere 5 kıtadan ve 25 ülkeden ülkemize yatırım yapmış ve her biri sektörlerinin en büyük temsilcileri olan uluslararası şirketlerin çatı kuruluşudur.
  • Güçlü temsil gücü: YASED, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası firmaların ülkemize yapmış oldukları doğrudan yatırımların yaklaşık %85’ini temsil etmektedir. 
  • Türkiye ekonomisinin geleceğine güvenen ve ülkemize yaptıkları uzun vadeli yatırımlarla bu güveni gösteren uluslararası doğrudan yatırımcı şirketler ile birlikte, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle uluslararası şirketlerin Türkiye’deki verimliliğini ve ülkemizin rekabet gücünü  ve yatırım cazibesini artırmak amacıyla 38 yıllık bilgi, deneyim ve birikim ile çalışmalarını sürdürmektedir.
  • YASED olarak güçlü üye profilinin sunduğu küresel çaptaki gelişmiş bilgi, deneyim, teknoloji, insan kaynağı ve paydaş ağı sayesinde Türkiye’deki yatırım ortamının yurtdışında tanıtımında “en önemli elçi” ve yatırım ortamı ile ilgili konularda, uluslararası örnek uygulamaların ülkemize yerleştirilmesinde “en etkin referans” ve bilgi kaynağı olarak konumlandırmaktadır.
  • YASED Üyeleri, Türkiye’nin üretiminde, ihracatında, istihdamında büyük rol oynamaktadır. Üyeler,gerçekleştirdikleri yatırımlarla ve Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemizde teknolojik altyapının gelişmesinde ve katma değerli üretimin artmasında öncülük etmektedir. Böylelikle Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.
  • YASED çatısı altında bulunan 17 Çalışma Grubu ve 6 Stratejik Komisyonda üye uluslararası şirketlerin tepe yöneticilerinden oluşan 1.400 kişilik bir insan kaynağı, tüm bilgi, birikim ve küresel tecrübelerini kamuya aktarmak üzere, kamuya bir çözüm ortağı olarak, ortak akılla çok yoğun olarak çalışmalar yürütmektedir.
  • YASED üyesi şirketler, ülke ekonomisinde önemli bir ağırlığa ve iktisadi temsile sahip olup, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük bir katma değer sağlamaktadır.
  • 2018 İSO 500 listesinin %25’i uluslararası sermayeli şirketlerdir. Uluslararası sermayeli sanayi şirketleri, İSO 500 listesinde yer alan kuruluşların toplam ihracatının yaklaşık yüzde 47’sini, yaratılan katma değerin yüzde 40’ını, istihdamın yüzde 29’unu ve Ar-Ge yatırımlarının yaklaşık yüzde 39’unu gerçekleştirmektedir. 

 

 

Vodafone’un katkılarıyla