YOİKK Vergi, Finansman ve Teşvikler Çalışma Grubu Toplantısı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez başkanlığında ve ilgili Bakanlıklar, kuruluşlar ve STK’ların katılımında 27 Ağustos’ta grup toplantısı yapıldı. Toplantıda devlet destek ve teşviklerinin bütüncül bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi, söz konusu desteklere ilişkin süreçlerin takip edilebileceği merkezi bir yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi ve yüksek teknoloji üreten Türk firmalarına finansman sağlayacak risk sermaye fonu oluşturulması konularında istişarelerde bulunuldu. 

YASED önerileri arasında yer alan mevcut teşvikler için etki analizi çalışması yapılması ve atıl uygulamaların kaldırılması, vergi öncesi raporlamaya etki edecek teşviklerin geliştirilmesi, proje destekleri için katma değeri yüksek ve rekabet gücüne sahip yatırımları tespit etmeye yönelik bir kriter setinin geliştirilmesi, tevsi yatırımlara yönelik teşviklerin iyileştirilmesi, indirimli kurumlar vergisinden daha fazla yararlanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması konuları sunuldu.

Vodafone’un katkılarıyla