YOİKK Ar-Ge, Katma Değerli Üretim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu Toplantısı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez başkanlığında ve ilgili Bakanlıklar, kuruluşlar ve STK’ların katılımında 23 Ağustos’ta bir istişare toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda, ihracatçı firmaların dış pazarlarda ihtiyaç duyduğu sertifikasyon konusunda bilgiye erişimin ve kurumsal desteğin sağlanmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine ilişkin mevzuatların gözden geçirilmesi ve Küresel Yenilik Endeksi Yol Haritasının hazırlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

YASED temsilcilerinin de katıldığı toplantıda üyelerimizin Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki uygulamalarında yaşadıkları sorunlara da değinilerek, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca gerçekleştirilecek olan mevzuat güncelleme çalışmalarına aktif katkıda bulunulmasına devam edileceği belirtildi.

Vodafone’un katkılarıyla