Yılın İlk Ankara Platformu Toplantısında Yerli Üretim Masaya Yatırıldı

YASED Ankara Platformu'nun 2016 yılındaki ilk toplantısında kamuda yerli üretimi destekleme uygulamalarına uluslararası şirketlerin katılımı konusu değerlendirildi.


YASED’in kamuyla iletişimi güçlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlediği Ankara Platformu'nun 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve yılın ilk toplantısı olma özelliği taşıyan buluşmasında, Uluslararası Şirketler Açısından Kamunun Sanayi Politikalarının Değerlendirilmesi - Kamuda Yerli Üretimi Destekleme Uygulamalarının İş Dünyasına Etkileri ve Sürece Uluslararası Şirketlerin Katkıları" konusu masaya yatırıldı.


Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Sanayi Dairesi Başkanı Umut Gür'ün konuk konuşmacı olarak katıldığı ve YASED Sağlığa Erişim Çalışma Grubu Üyesi ve Lundbeck Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü Gamze Kuzucu Gürses ile YASED Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı ve Ericsson Genel Müdür Yardımcısı Erhun Baş’ın aralarında bulunduğu YASED üyelerinden oluşan geniş bir katılımcı grubuyla gerçekleştirilen toplantıda, konuya ilişkin sunumlar yapıldıktan sonra karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Vodafone’un katkılarıyla