Yeni Ekonomi Programı Basın Açıklaması

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmış olup, somut ve net hedefler ortaya koymaktadır.

Yeni Ekonomi Programı ekonomik bir dengelenmenin sağlanması yönünde önemli bir yol haritası çizmektedir. Bu kapsamda, dengelenme süreciyle eşzamanlı olarak mali disiplinin korunmasını, üretim ve ihracatta katma değere odaklı değişim politikasının benimsenmesini ve nitelikli işgücünün sağlanması yönünde politika ve tedbirlerin alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süreçte özellikle, ekonomi yönetiminde hızlı karar alan, piyasaların ve özel sektörün önünden giden ve özel sektörün önünü açan bir yönetim anlayışının benimsenmesi, finansal istikrarı ve güvenliği esas alan yeni bir finansal yapı oluşturması açısından önemlidir.  

Program kapsamında yer alan cari açığın düşürülmesi hedefi ile ilgili olarak, döviz ihtiyacımızın kısa vadeli araçlar yerine uzun vadeli uluslararası doğrudan yatırımlarla finanse edilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, teknoloji ve ArGe yatırımlarını geliştirecek modellerin ve küresel değer zinciri bakış açısıyla geliştirilecek yeni pazar, ürün ve ihracat desteklerinin çıkarılması da bu yaklaşımı destekleyecektir. Özellikle, ithalata bağımlılığının azaltması ve ihracatı arttırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının kamu-özel iş birliği modelleri ile gerçekleştirilerek yürütülmesi sürecinde, YASED olarak uluslararası bilgi ve deneyimimizle, çalışmalara katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Yatırım ortamının ihtiyaç duyduğu öncelikli hususlardan biri olan, vergi ve teşvik mevzuat ile mekanizmalarının bütüncül hale getirilerek, sadeleştirilmesi ve vergi tabanının genişletilerek daha etkin hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Programda, başta Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların tamamlanması, iş yapış süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde önemli bir konu olan uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması hedefleri yerindedir.

YASED’in öncelikleri ile örtüşen bu programın gerçekleştirilmesi uluslararası doğrudan yatırım akışını etkileyecektir.  


Ahmet Erdem
YASED Başkanı

 

 

Vodafone’un katkılarıyla