YDK Toplantısı’nda ‘Bölgesel Merkez Türkiye’ Başlığı Öne Çıktı

 

9. YDK Toplantısında, Türkiye’nin bölgesel yatırım merkezine dönüştürülmesi için yapılması gerekenler konusunda, hükümet ile aralarında YASED üyelerinin de yer aldığı yatırımcı şirketler görüş alışverişinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın evsahipliğinde ve aralarında YASED üyelerinin de bulunduğu uluslararası yatırımcı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen 9. Yatırım Danışma Konseyi (YDK) Toplantısı’nda, Türkiye’nin, uluslararası şirketler tarafından “Bölgesel Yatırım Merkezi” olarak konumlandırılması için gerekenler masaya yatırıldı.

Toplantı öncesi YDK üyeleri ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli kahvaltıda bir araya geldi. 14 farklı ülkeden, 10 ayrı sektörde faaliyet gösteren ve toplam ciroları 666 milyar dolar, toplam istihdamı da 1,5 milyon olan Konsey üyesi şirketlerin katıldığı toplantının açılışı, Başbakan Yıldırım tarafından yapıldı.

Basın mensuplarına toplu görüntü verilmesinin ardından Konsey Toplantısı'nın birinci oturumuna geçildi. Basına kapalı gerçekleştirilen oturum, Başbakan Yıldırım'ın konuşması ile başladı. Oturumda daha sonra YDK üyeleri, yuvarlak masa düzeninde Türkiye'nin yatırım ortamına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Toplantıda bir konuşma yapan YASED Başkanı Ahmet Erdem şu noktaları vurguladı: “Ülkemizde istihdam yaratacak, katma değeri yüksek yeni yatırımların çekilmesi, mevcut yatırımcıların memnuniyetinin artırılması ve ülkemizin dünyanın önde gelen bölgesel yatırım merkezlerinden biri haline gelmesi ortak hedefimizdir. Ayrıca Türkiye’nin küresel sermaye hareketlerinden aldığı payın sürdürülebilir şekilde artırılması için tüm paydaşların koordinasyon içinde çalışması çok önemlidir. Bu doğrultuda, bugün burada sizlerin değerli katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz Yatırım Danışma Konseyi toplantıları stratejik önem taşımaktadır. Hükümetimizin yatırım ortamının iyileştirilmesine ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına odaklanan, uluslararası yatırımcılara her türlü teşviğin kapılarını açan stratejik yaklaşımını çok önemli bir irade olarak görüyor ve destekliyoruz. Çünkü uluslararası doğrudan yatırımlar, ülkelerin rekabet gücünü artırmakta ve büyümeye sağladıkları katkı ile kalkınmada kaldıraç etkisi yaratmaktadırlar. YASED olarak, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarını daha da güçlendirecek adımlar atmasıyla, 2017 yılında dünyaya paralel olarak, yatırım akışımızın artacağına inanıyoruz. Ülkemizin dünyada en fazla UDY çeken ilk 10 ülke içinde olması için, bunun için de küresel hareketten aldığımız %1’lik payın %3’lere çıkarılması büyük önem taşımaktadır. %3’lük pay yaklaşık olarak yıllık 45-50 milyar dolarlık yatırım çekmemiz anlamına gelmektedir. Ülkemizin genç ve eğitimli nüfusu, Pazar ve büyüme potansiyeli, stratejik konumu ile yaratılan lojistik avantajı, teknoloji ve sanayideki gelişmeler ve hükümetimizin son dönemde artarda çıkardığı rekabetçi teşvik paketleri ve devam eden yapısal reform süreci sayesinde bu potansiyeli fazlasıyla taşıdığına inanıyoruz.”

Yine basına kapalı gerçekleştirilen Konsey Toplantısı'nın ikinci oturumunda ise YDK üyeleri tarafından imzalanacak sonuç bildirisi hazırlanarak okundu.

Sonuç Bildirgesi

Toplantının sonuç bildirgesini ise United Technologies Corporation Başkan Yardımcısı David Hass okudu. Hass, “Yatırım yeri olarak Türkiye ile ilgili algı ve gerçekler arasında çok önemli farklılıklar olduğunu gözlemliyoruz. Hükümete, uluslararası iş dünyasının tüm kesimleri ile iletişim kanallarını daha etkin bir şekilde kullanmasını tavsiye ediyoruz. YDK, söz konusu algı farklılığının giderilmesi için, Hükümetle birlikte çalışmayı taahhüt etmektedir” dedi ve ekledi:

“Bizler, hükümetin her alanda reform yapma yolundaki devam eden kararlılığını destekliyor, yatırım ortamına ilişkin önemli başarıları tasdik ediyoruz. Öncelikli politikaların uygulamasında sağlanacak gelişmelerin yatırım yeri olarak Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü güçlendireceğine inanıyoruz.”

 

 

Vodafone’un katkılarıyla