Yatırım Çerçeve Mevzuatı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) 2019-2020 Eylem Planında yer almasına önemli katkı verdiğimiz özel yatırımların ve yatırımcıların korunmasına yönelik bir “Yatırım Çerçeve Mevzuat”’ının hazırlanması için YASED olarak, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na destek vermek üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Bu doğrultuda yatırım ortamı için kritik önem taşıyan ve 11'inci Kalkınma Planı'nda da önemli başlıklardan biri olan bu konuda çalışmalara başlanmıştır. Bu konuda daha önce yaptığımız çalışmaların mevzuat hazırlıklarına ışık tutacak olmasından dolayı memnuniyet duymaktayız.

Vodafone’un katkılarıyla