YASED’in Önerileri Maliye Bakanlığı’nın Gündeminde

 
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla düzenlenen YASED Vergi ve Teşvikler Çalıştayı’nda, uluslararası doğrudan yatırımcıların önerileri Maliye Bakanlığı ile paylaşıldı. Bu yıl atılacak adımlara ilişkin yol haritası belirlendi.


 Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Çalışma Grubu Başkanlarının katılımıyla 10 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen Vergi ve Teşvikler Çalıştayı’nda YASED’in, Türkiye’deki yatırım ortamının cazibesinin artırılmasına yönelik önerileri, Maliye Bakanı Ağbal ve Bakanlık bürokratları ile görüşüldü.


YASED Başkanı Ahmet Erdem ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Çalıştay’da, YASED Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Çalışma Grubu Başkanları, ülkemizdeki mevcut veya yeni gelecek tüm yatırımcıları direk olarak etkileyen konular kapsamında, gerekli olan mevzuat, kanun ve düzenlemelere yönelik görüş ve önerilerini Bakanlık bürokratları ile birlikte masaya yatırdılar ve ortak bir yol haritası belirlediler.


Çalıştay gündeminde Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, ArGe Kanunu gibi önemli yasal düzenlemeler, Bölgesel hizmet ve yönetim merkezi gibi stratejik konular, doğrudan ve dolaylı vergilerin rekabetçi hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler gibi konulara yer verildi. Bu konuların hayata geçirilmesi sürecine yönelik somut kararlar alındı, takvim belirlendi.


YASED ile Maliye Bakanlığı arasında yıl boyunca toplantı ve çalıştaylar düzenlenerek, atılan adımların takip edilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımcılarla kamu kurumları arasındaki iletişimin daha da güçlendirilmesi öngörülüyor.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla