YASED’in Önerileri ArGe Reform Paketi’nde Yer Aldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “ArGe Reform Paketi”nde, Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED’in önerileri de yer alıyor.


Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmaların temsilcisi olan Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED’in Başkanı Ahmet Erdem, 64. Hükümet Programı ve Eylem Planında ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için gerekli olan tüm yapısal ve ekonomik reformların yer almasını ve Hükümetimizin bu reformların hızla hayata geçirilmesine verdiği önem ve önceliği takdirle karşıladıklarını ifade etti.


Ahmet Erdem, bu noktada Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak bugün kamuoyuna açıklanan Ar-Ge Reform Paketi’nde, YASED’in de önceliklerinden biri olan Türkiye’nin ArGe ekosisteminin iyileştirilmesi alanında uzun zamandır çalışarak Bakanlığa ve ilgili kurumlara sundukları önerilerin yer almasından duydukları memnuniyeti iletti.


Erdem, uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye’yi bir “Bölgesel Merkez” ve bu kapsamda da bir “ArGe Merkezi” olarak konumlandırmalarının stratejik önemini vurgulayarak, “Ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmesinde, inovasyon süreçlerine sahip olması ve üretim süreçlerini geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ArGe çalışmalarını çekecek, besleyecek ve büyütecek ortamların, kısacası ‘Ar-Ge Ekosistemi’nin oluşması ve güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu alanda, görüşlerimizin de dikkate alınarak hazırlanmış olan bir reform paketinin hızla yürürlüğe girmesi memnuniyet vericidir.” dedi.


Vodafone’un katkılarıyla