YASED Yüksek Danışma Konseyi Toplantısı

 


YASED 2019 Yılı Yüksek Danışma Konseyi (YDK) toplantısı 30 Mayıs 2019 tarihinde düzenlendi.  

“Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda, YASED’in öncelikli projeleri arasında yer alan ‘Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji Belgesi’nin oluşturulmasına yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan YASED Başkanı Ayşem Sargın şunları söyledi: “Küresel rekabet koşullarında Türkiye’nin gücünü dinamik bir yapıda geliştirmesi ve doğru konumlandırılması önem taşımaktadır. Uluslararası doğrudan yatırımlar ile gelen sermaye ve know how, katma değerli ekonomik büyümeyi destekleyen önemli bir çözüm aracı haline gelmektedir. Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda; yatırımcılara güven telkin edilmesi, yeni yatırımcıları çekecek rekabetçi ortamın yaratılması ve Türkiye’yi dönüştürecek dönüştürücü yatırımları nasıl ülkemize çekileceği yönünde doğru alanların tespit edilmesi önem taşıyor.”

Bu bakış açısıyla, YASED olarak biz de yatırımların sürdürülebilirliğini sağlamak için yatırımların bütüncül bir bakış açısı ve net politikalarla yönlendirilmesine kritik önem vermekte ve bunun hayata geçirilmesi yönünde sorumluluk almaktayız.

Bunun için Türkiye’nin UDY açısından rekabetçilik analizi çalışmasını gerçekleştirdik. Sonuçlarından YOİKK ve Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında yararlanıyoruz.

Çalışmamızın Türkiye’ye katma değerli yatırım çekebilmek adına hükümetimizin öncülüğünde ulusal bir yatırım stratejisi belirlemesine baz oluşturmasını arzuluyoruz. Bu konuda da YOİKK Platformu’nda bir endeks çalışması yapılması için inisiyatif ve sorumluluk aldık.

Yürütülen çalışmaların dışında ülkemize yatırım yapacak tüm yatırımcılarımızı kapsayacak bir Yatırımlar Kanunu ön çalışmasını Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın iş birliğiyle YASED Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştiriyoruz.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone’un katkılarıyla