YASED Yüksek Danışma Konseyi

 
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 2015-2017 yeni dönem stratejik önceliklerin belirlenmesi, kamu -paydaş iletişim stratejisinin ve çalışma programının oluşturulması için 14 Mayıs 2015 tarihinde Yüksek Danışma Konseyi Toplantısı’nı düzenledi. YASED Yönetim Kurulu ve tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşen 2015 yılının ilk YDK toplantısında, üyelerin görüşleri alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda; Türkiye’deki yatırımların verimliliğinin artması ve ülkemizin uluslararası doğrudan sermaye yatırımlarından daha yüksek pay alması amacıyla, ilgili tüm paydaşlarla beraber çalışarak, ortak akıl ve çözüm üretmek YASED’in çalışma programının ve hedeflerinin temeli olduğu vurgulandı.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla