YASED, 7-8 Aralık'ta Brüksel'de "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (YDED) Toplantısı"na Katıldı


Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, 8 Aralık tarihinde Brüksel’de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AB’nin İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabet konularından sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen’in eş başkanlığında düzenlenen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Birliğinden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Pierre Moscovici ile Ticaret’ten sorumlu Komiser Cecilia Malmström katılım sağladı.  Toplantıya YASED’i temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Steven Young ve Genel Sekreter Özlem Özyiğit katıldı.

Toplantının iş dünyası diyaloğu bölümünde, Türkiye ve AB’den iş dünyası çatı kuruluşları ve özel sektör temsilcileri, Bakanlar, Komiserler ve Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşları temsilcileri ile birlikte iki taraf arasındaki ekonomik etkileşim ve işbirliğinin artırılması ve iş ortamı ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulundular.

Bakanlar arası resmi ekonomik diyalog bölümünde ise, AB ve Türkiye’de ekonomik durum ve makroekonomik politikalar ile yapısal reformlar ele alındı.

Katainen, “Bugün, yatırımın ve ekonomik büyümenin yararına olan bireysel hakların ve hukukun üstünlüğünün sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığım, samimi ve dostane bir istişare gerçekleştirdik. Türkiye ile finansal ve ekonomik bağlarımızın devam etmesini istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek ise, Türkiye’nin hem kendi vatandaşları hem de bölgenin barış ve güvenliği için demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılığına dikkat çekti. Başbakan Yardımcısı Şimşek, YDED’nin katılım sürecine bir alternatif oluşturmadığının altını çizerek, “Türkiye, iki tarafın da çıkarına en iyi şekilde hizmet edecek olan tam AB üyeliğini amaçlamaya devam etmektedir. Gümrük Birliği’nin düzgün ve hızlı bir şekilde güncellenmesini bekliyoruz.” dedi.

Young: Türkiye cazip fırsatlar sunan bir ekonomi


Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yatırımcıların AB süreci ile yaklaşımlarını AB ve Türkiye nezdindeki muhataplarına aktaran YASED Başkan Vekili Steven Young, Türkiye’nin gerek AB’ye tam üyeliğinin gerekse Gümrük Birliği modernizasyonunun, her iki ülkenin menfaatine olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, ticaret ilişkileri, dış politika, terörle mücadele, göç, bölgesel istikrar ve kalkınma gibi pek çok alanda AB'nin vazgeçilemez bir stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Young, “İkili ilişkilerin Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifinde geliştirilmesi her iki tarafın çıkarınadır. Kısa vadede Gümrük Birliği Anlaşması'nın her iki tarafın mevcut ihtiyaçlarına uyumlu bir şekilde yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Hepimizin "VUCA Dünyası"nda yaşadığının altını çizen Young, değişimin kaçınılmaz olduğunu ve özellikle bu dönemlerde stratejik işbirliklerinin önemine değindi. Bu kapsamda, AB-Türkiye arasında ikili ticareti düzenleyen Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamının sadece mal alışverişi ile sınırlı olduğuna ve hizmet, kamu alımları ve tarım konularına yönelik düzenlemelerin bulunmadığına işaret eden Young, AB Komisyonu’nun yaptığı etki analizi bulgularına da referans vererek, ticari ve ekonomik işbirliği potansiyelinden yeterince faydalanılamadığına dikkat çekti. Young, küresel ekonominin gereksinimlerini mevcut haliyle karşılamayan Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden doğacak beklenen faydanın, yapılan etki analizinde AB tarafında %65, Türkiye tarafında %35 olarak dağıldığının altını çizdi.

YASED üye şirketlerinin bir çoğunun ülkemizde 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ve YASED olarak, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefini desteklediğini belirten Young, toplantıda hazır bulunan Türk ve Avrupa’lı liderlere ikili ilişkilerin yapıcı bir diyalog ile hızlandırılması ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenme görüşmelerine ivedilikle başlanması yönünde çağrıda bulundu.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla