YASED, Stratejik Öncelikleri Arasında Yer alan ArGe Konusuna Yönelik Bir Çalıştay Düzenledi


Türkiye’de Ar-Ge ekosisteminin iyileştirilmesini önceliklerinden biri olarak gören YASED, bu konudaki çalışmalarına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın işbirliği yaparak devam ediyor.


 YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle 11 Kasım’da, İstanbul’da düzenlenen ‘Ar-Ge İstişare Toplantısı’nda, Şubat sonunda yayınlanan Ar-Ge Reform Paketi masaya yatırıldı.


Konudan Sorumlu YASED Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgesel bir yatırım ve Ar-Ge merkezi olma hedefinin YASED’in stratejik önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu doğrultuda, Ar-Ge ekosisteminin oluşması ve güçlendirilmesi yönünde Sanayi 4.0 başta olma üzere ilgili süreçlerde, uluslararası yatırımcılar olarak, hükümetimizin yürüttüğü çalışmalara katkı sağlamaya büyük önem veriyoruz. Bu alandaki uluslararası örnek uygulamaları ve YASED üyesi şirketlerin deneyimlerini içeren görüş ve önerilerimizi kamunun üst düzey yetkilileri ile paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.


Bakanlığı temsilen toplantıya başkanlık eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar ise YASED’e, etkin ve sonuç odaklı önerileri için teşekkür ederek, “YASED’in Ar-Ge uygulama yönetmeliğine ilişkin nokta atış önerileri bulunuyor. Bunlar çok önemli. Amacımız, bu yönetmeliğin en etkin şekilde uygulanması ve sanayimizin en yüksek faydayı sağlaması. Bu nedenle bizimle önerilerinizi paylaşmaya devam ediniz. Bu konuda daha fazla iletişime açığız” diye konuştu.


Toplantıda, YASED tarafından, mevzuat ve uygulama süreci ile ilgili olarak öngörülebilirliğin ve gri alanların olmamasının önemi vurgulandı. Bu kapsamda, yeni yönetmeliğin uygulama süreçlerini netleştirmek üzere kılavuz hazırlanmasının faydalı olacağı belirtildi.

Vodafone’un katkılarıyla