YASED Heyeti Ankara'da Temaslarda Bulundu


Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED Yönetim Kurulu, dün Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’i ziyaret etti.

YASED Başkanı Ahmet Erdem öncülüğünde gerçekleştirilen Ankara temasları kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüşmelerde bulunuldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan ile yapılan toplantıda YASED, Türkiye’de rekabetçi katma değerli üretimin artırılması ve uluslar arası firmaların global Arge yatırımlarının Türkiye’ye daha fazla çekilmesi için ihtiyaç duyulan teşvikler hakkında görüşlerini sundu. Türkiye’nin Sanayi’de dijital dönüşümünün (Sanayi 4.0) hızlandırılması için Bakanlığın yaptığı çalışmalara bu konuda en fazla deneyime sahip olan uluslar arası firmalar olarak verilecek katkı ve en iyi örnek uygulamalar iletildi. Türkiye’nin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırmak içinbölgesel yatırım merkezi olarak konumlandırılmasının önem taşıdığı belirtildi.

YASED: Gümrük Birliği Anlaşması ihtiyaçları karşılayacak şekilde yenilenmeli

YASED heyeti, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’e gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonu çalışmaları hakkındaki görüşlerini aktardı. Türkiye’nin, ticaret ilişkileri, dış politika, terörle mücadele, göç, bölgesel istikrar ve kalkınma gibi pek çok alanda AB'nin vazgeçilemez bir stratejik ortağı olduğunun altı çizildi. Bu noktada Türkiye’nin AB üyeliğinin stratejik önemi bir kez daha vurgulandı.

YASED,  küresel ekonominin gereksinimlerini mevcut haliyle karşılamayan Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden doğacak beklenen faydanın, Avrupa Komisyonu’nun yaptığı etki analizinde AB tarafında %65, Türkiye tarafında %35 olarak dağıldığının altını çizdi. YASED üye şirketlerinin bir çoğunun Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefinin desteklendiğini belirten YASED, ikili ilişkilerin yapıcı bir diyalog ile hızlandırılması ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenme görüşmelerine ivedilikle başlanması yönünde çağrıda bulundu.

Vodafone’un katkılarıyla