YASED, Dünya Fikri Mülkiyet Günü mesajı yayımladı :

YASED, Dünya Fikri Mülkiyet Günü mesajı yayımladı:


 “Türkiye, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını koruyarak küresel rekabet gücünü artırır”

 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği-YASED’den ‘Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ dolayısıyla yayımlanan mesajda, Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılabilmesi için, Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasına yönelik mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde iyileştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkiye'nin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını uluslararası standartlarda güvence altına alması, sürdürülebilir yatırım akışı için daha rekabetçi bir ülke konumuna gelmemize dair atılacak çok önemli bir adımdır” denildi.


Türkiye, 97 ülke arasında 44. sırada…


Property Rights Alliance’ın (Mülkiyet Hakları İttifakı - PRA) 2014 yılı fikri mülkiyet hakları koruma endeksine göre; Türkiye, 97 ülke arasında, Çin ve Hindistan gibi ülkelerinin hemen üzerinde 44. sırada, Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi içinde ise 6. sırada yer alıyor. Türkiye aynı sıralamaya göre geçen sene 131 ülke arasında 58. sırada yer aldı.  


“YASED olarak kamuoyuyla paylaştığımız ‘Sürdürülebilir Küresel Rekabet İçin Bölgesel Merkez Türkiye’ raporunda da belirtildiği üzere, Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasına yönelik mevzuatın iyileştirilmesi ve TBMM gündeminde yer alan Patent Kanun Tasarısının uluslararası mevzuat ile uyumlu bir şekilde yasalaşması çok önemlidir. Gerek patent gerekse taklit ürünler açısından yasa tasarıları ile getirilmesi planlanan para cezalarının artırılması ve tutarlı bir şekilde uygulanmasının da caydırıcılığı sağlamak adına gerekli olduğu kanaatindeyiz.


Ülkemizde fikri mülkiyet haklarının korunması alanındaki tüm gerekli iyileştirilmelerin ve rakip ülkelere göre mevzuat ve uygulamada yaşanan mevcut eksikliklerin ivedilikle tamamlanması için, YASED olarak, gerekli politikaların hayata geçirilmesi konusunda yapılmakta olan tüm çalışmalara katkı ve desteğimizi sürdüreceğimizi belirtiriz.”


Vodafone’un katkılarıyla