YASED, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) 2016 Dünya Yatırım Raporu’nu açıkladı

 

Türkiye İki Basamak Yükselerek

En Çok Uluslararası Yatırım Çeken 20. Ülke Oldu

 

  • YASED tarafından açıklanan UNCTAD 2016 Dünya Yatırım Raporu’na göre, 2015 yılında %36 artışla 16.5 milyar dolar (2014’te 12.1 milyar dolardı) UDY girişi sağlayan Türkiye, genel sıralamada 2 basamak yükselerek 20’inci, gelişmekte olan ülkeler arasında 4 basamak yükselerek 8’nci, Batı Asya bölgesinde ise 1’inci sırada yer aldı.
  • Türkiye, küresel UDY akışından aldığı %1 pay ile çizgisini koruyor. Diğer yandan Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler içinde 2015 yılında küresel UDY’den aldığı pay %2, gelişmekte olan Asya içinde aldığı pay %3, Batı Asya bölgesindeki payı ise %39 oldu.
  • UNCTAD verilerine göre, 2015 yılında tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırım (UDY) akışı %38 artışla 1,76 trilyon dolara yükseldi. Bu yükselişin en önemli nedeni sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemleriydi.
  • Küresel UDY artışında gelişmiş ülkeler başı çekti. 2015’te gelişmiş ülkelere yönelik doğrudan yatırımlar %84 arttı. Bu sonuçta gerek rekabet nedeniyle gerekse Avrupa ve Kuzey Amerika’daki şirket yeniden yapılanmaları nedeniyle gerçekleşen büyük hacimli birleşme ve satınalma işlemleri etkili oldu.
  • 2015 yılında gelişmekte olan ekonomilere yönelik UDY girişi ise şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Gelişmekte olan ülkeler %9 artışla 765 milyar dolar doğrudan yatırım çekti.


21 Haziran 2016, İstanbul – Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından her yıl hazırlanan ve tüm dünyada eşzamanlı olarak duyurulan, Türkiye lansmanı ise YASED-Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından yapılan UNCTAD 2016 Dünya Yatırım Raporu’na göre Türkiye, 2015 yılında, önceki yıla göre %36 artışla 16.5 milyar dolar (2014’te 12.1 milyar dolardı) uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekti. Türkiye bu performansıyla 2014 yılına kıyasla genel sıralamada 2 basamak yükselerek 20’inci, gelişmekte olan ülkeler arasında 4 basamak yükselerek 8.,  gelişmekte olan Asya bölgesinde 5., Batı Asya bölgesinde ise 1’inci sırada yer aldı.


Türkiye Küresel UDY Akışından %1 Pay Aldı


Uluslararası doğrudan yatırım eğilimlerini analiz eden rapor göre Türkiye, küresel UDY akışından aldığı %1 pay ile önceki yıllardaki çizgisini koruyor. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler içinde 2015 UDY akışından aldığı pay %2, gelişmekte olan Asya içinde aldığı pay %3, Batı Asya bölgesindeki payı ise % 39 oldu.


Küresel UDY %38 Artışla $1,76 Trilyon


2015 yılında tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırım (UDY) akışı ise önceki yıla göre %38 artışla 1,76 trilyon dolara yükseldi. Bu yükselişin en önemli nedeni artan sınır ötesi birleşme ve satınalma işlemleriydi. Bu artışta gelişmiş ülkeler başı çekti. 2015’te gelişmiş ülkelere yönelik doğrudan yatırımlar %84 artarak 962 milyar dolara yükseldi.


Rapora göre, gelişmiş ülkelere yönelik UDY akışının artmasında Avrupa ve Kuzey Amerika’daki şirket yeniden yapılanmaları nedeniyle gerçekleşen büyük hacimli birleşme ve satın alma işlemleri de etkili oldu.


Gelişmekte Olan Ülkeler UDY Rekoru Kırdı, $765 Milyar UDY Çekti


2015 yılında gelişmekte olan ekonomilere yönelik UDY girişi ise şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Gelişmekte olan ülkeler 2015’te %9 artışla 765 milyar dolar doğrudan yatırım çekti. En çok doğrudan yatırım çeken ilk 10 ülkenin yarısı gelişmekte olan ülkelerden oluştu.


YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tankut Turnaoğlu, raporun Türkiye lansmanı amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, “UNCTAD Raporu’nun, YASED olarak hedeflediğimiz sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesi, UDY’den alınan payın yükseltmesi için önemli ipuçları ve öneriler içerdiğine inanıyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:


Ülkelerin genel olarak yatırım politikaları liberalleşme, yatırım destekleri, yatırım yapmayı ve yatırım girişlerini kolaylaştırma yönünde ilerlemeye devam ediyor. Uygulanan yatırım teşvikleri ve vergi politikaları, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında önemli etkiye sahip.


Turnaoğlu: “Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım artışı için hep birlikte çalışmalıyız…”


Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin dünyada uluslararası doğrudan yatırımlardan %1 pay almaya devam ettiğini vurgulayan Turnaoğlu, “Türkiye 2015 yılında gelişmekte olan Asya bölgesinde Hindistan’ı takiben en çok yatırım çeken 5. ülke olmuştur. Türkiye’nin coğrafi konumunun bu hedefe ulaşmak için çok önemli bir avantaj olduğunu düşünmekteyiz. Bu amaç için, Türkiye’nin bölgesel bir merkez niteliği kazanması, hem büyümeyi katalize edebilmek hem de ihracat hacminde istenen artışı sağlayabilmek adına stratejik önem arz etmektedir. Hep birlikte ülkemizin ekonomik önceliklerine odaklanarak yatırım ortamının iyileştirilmesi ve küresel yatırımdan aldığımız payı arttırmak yönünde tüm paydaşlarla el ele vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve sağlıklı bir eko-sistem yaratılmasında uluslararası doğrudan yatırımların lokomotif rol üstlendikleri açıktır.


2015 İSO 500 listesinde çoğunluğu üyemiz olan 125 uluslararası yatırımcının; toplam ihracatın %42’sini, üretimden satışların %31’ini, yaratılan katma değerin %40’ını, istihdamın %29’unu, Ar-Ge yatırımlarının ise %37’sini gerçekleştirdiği göz önüne alındığında uluslararası yatırımların gücü daha iyi anlaşılabilir sanırım.


Uluslararası yatırımcıların, Türkiye’nin potansiyeline olan inançları, bakış açıları uzun vadelidir” dedi ve ekledi:


“YASED olarak, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, ülkemizin küresel arenada bir cazibe merkezi olabilmesi ve yatırımların verimliliklerin artırılması için yapılacak tüm yapısal reformları ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda, uluslararası standartlarla uyumlu en iyi yatırım ortamının tesis edilmesinde, çözüm ortağı olarak, proaktif ve öncü rol almayı YASED olarak birincil önceliğimiz olarak görmekteyiz.”

 

 

Vodafone’un katkılarıyla