YASED Başkanı YOİKK Toplantısına Katıldı…

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ikinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın başkanlığında yatırımlarla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan YOİKK üyesi Bakanların ve özel sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşu Başkanlarının katılımıyla 8 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

YASED Başkanı Ayşem Sargın’ın da konuşma yaptığı toplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik konular ele alınarak, YOİKK’in 2019-2020 döneminde gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin ayrıntılı bir YOIKK Eylem Planı kabul edildi.

Eylem Planında, Çalışma Hayatı, Vergi Finansman ve Teşvikler, Yatırım Yeri Çevre ve İmar İzinleri, Ar-Ge Katma Değerli Üretim ve Sertifikasyon, Ticaret, Enerji ve Madencilik, Yatırım Ortamı Çerçeve Konular ve Altyapı olmak üzere 8 farklı çalışma grubuna ait toplam 35 eylem yer aldı. Bu eylemlerden önemli bir bölümü YASED olarak üye şirketlerimizin sorun ve önerilerinden oluştu.

Eylem Planında öne çıkan konular arasında özel yatırımların ve yatırımcıların korunmasına yönelik çerçeve bir mevzuatın hazırlanması, teşvik sisteminin bütüncül bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi, Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) açısından küresel ve bölgesel erişilebilirliğinin arttırılarak jeopolitik avantajımızın lojistik altyapısıyla güçlendirilmesi, dijital dönüşümü destekleyen, yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap veren insan kaynakları yetkinliklerinin geliştirilmesi ve dönüştürülmesi gibi hususlar bulunmaktadır.

Vodafone’un katkılarıyla