YASED Başkanı, Alman Yatırımcılar Heyeti ile Bir araya Geldi

 


YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Alman yatırımcılarından oluşan heyetin Türkiye ziyareti kapsamında 26 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen ‘Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Alman Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’nda konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, enerji alanındaki işbirliği fırsatları gibi konuların ele alındığı toplantıya Türkiye’de yatırımı bulunan Alman firmalarının yanı sıra YASED üyesi şirketler de katıldı.

YASED Başkanı Ahmet Erdem toplantıda yaptığı konuşmada; Türkiye’deki iş ve yatırım ortamını değerlendirerek, enerji başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği konularına değindi. Erdem, “YASED, ülkemizde faaliyet gösteren tüm uluslararası doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 85’ini temsil etmektedir. Bu yatırımlar 5 kıtadan 25 ülkeden gelmekte olup, 15’in üzerinde sektörü kapsamaktadır. Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya arasında yer alması nedeniyle, uluslararası doğrudan yatırımcılara coğrafi açıdan çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlar yalnızca dinamik iç pazarımız için değil, ayrıca tüm bölge ve Türkiye’den erişilebilen ülkeler için de geçerlidir. “

Erdem, konuşmasında Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere de değindi: “Türkiye’nin Avrupa Birliği ve özellikle de Almanya ile güçlü politik ve ekonomik ilişkileri var. Türkiye’nin Almanya ile ticaret hacmi son 10 senede yüzde 23 artarak 2017 senesinde yaklaşık 37 milyar dolara ulaşmıştır. Almanya 2004 senesinden beri, en çok ihracat yaptığımız ülke olmuştur. 2017 senesinde de Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ikinci ülke olmuştur. Almanya’nın Türkiye ihracatındaki payı yüzde 9,6 iken, ithalatındaki payı yüzde 9,1’dir.  Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracat Almanya’nın toplam ihracatının yüzde 1,7’sini oluştururken, Almanya’nın Türkiye’ye ithalatı toplam ithalatının yüzde 1,6’sını oluşturmaktadır. Bu rakamlar yatırım ve ticaret açısından bu iki ülkenin yüzyıllardır ne denli güçlü müttefikler olduğunu ve ilişkilerin güçlendirilmesi açısından halen büyük potansiyel taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır.”

Erdem konuşmasında; “Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmanın ancak serbest piyasa kurallarının uygulanması ve öngörülebilir ticaret ve yatırım ortamının yasalarla teminat altına alınması ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu açıdan; AB ve Gümrük Birliği modernizasyon sürecine katılma, Türkiye’nin daha çok rekabet avantajına sahip olduğu öncelikli sektörlere odaklanma ve Türkiye’yi Bölgesel bir Merkez haline getirme yoluyla Türkiye’yi büyük ölçekli yatırımlar için çekici kılmak önemlidir” dedi.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla