YASED Başkanı Ahmet Erdem DEİK Yönetim Kurulu’nda…

YASED Başkanı Ahmet Erdem, 19 Aralık’taki DEİK Genel Kurulu’nda, 4 yıllığına, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.


Türk özel sektörünün dış ticaret ve uluslararası yatırımlar gibi alanlardaki dış ilişklilerine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Genel Kurul toplantısı Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ın katılımıyla 19 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da DEİK önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak yeni Yönetim Kurulu belirlendi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.


Başbakan Ahmet Davutoğlu Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmasında, Türk özel sektörünün dış ilişkilerinin tek elden yürütülmesi için DEİK'in güçlü bir aktör olarak, verilen koordinasyon görevini üstlendiğini ve şu ana kadar çok güzel bir performans gösterdiğini söyledi. Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerinin DEİK tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Artık Türk özel sektörünün yurtdışındaki yüzü, ana komuta merkezi ve temsil makamı DEİK'tir. Hep beraber ülkemiz ekonomisinin yurtdışında tanıtımına da birlikte katkıda bulunduk. Kurduğunuz ortaklıklar, yatırımlarınız ve ihracatınızla sizler Türkiye'nin yüz akı, en büyük gücüsünüz” dedi.


Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise Türkiye’nin dünya ticaretinden yüzde 1'e yakın bir pay aldığına dikkat çekerek, 2015 yılında dünya ticaret hacminin 18,7 trilyon dolara ulaştığını ve Türkiye’nin de bu pastadan yüzde 1,5 pay almayı hedeflediğini vurguladı. Türkiye’nin küresel iş çevrelerinde sempati gördüğünü belirten Elitaş, “DEİK çatısı altında koordineli bir şekilde dünyayı fellik fellik dolaşma vaktidir” dedi.


DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan da “Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek anlamında, 26. Program adı altında, ‘Küresel Ekonomik İlişkiler Programı’nın da tasarlanıp uygulanmasını DEİK olarak talep ediyoruz. Ticari diplomasi yerine bu dönemde daha kapsayıcı bir kavram olan ‘iş diplomasisi’ ile faaliyetlerimize hız verdik... DEİK’in yol haritası hazırlandı... Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek için ekonomik havzalara ve ülkelere yönelik yıllık ‘ekonomik ilişkiler eylem planlarının’ kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum katılımıyla hazırlanması, uygulanması, takibi ve raporlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreçte DEİK'in koordinatör kurum olarak konumlanmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.


 2015-2019 DEİK Yönetim Kurulu Ömer Cihad Vardan

Başkan

Halim Mete

Başkan Yardımcısı

Mehmet Büyükekşi  

Başkan Yardımcısı

Sedat Şükrü Ünlütürk

Başkan Yardımcısı

Nail Olpak

Başkan Yardımcısı

Mithat Yenigün

Başkan Yardımcısı

Ahmet Çalık

Üye

Ahmet Erdem

Üye

Ahmet Nazif Zorlu

Üye

Ali Kibar

Üye

Ali Y. Koç

Üye

Başaran Ulusoy

Üye

Berna İlter

Üye

Cüneyt Zapsu

Üye

Çetin Nuhoğlu

Üye

Ebru Özdemir

Üye

Ekim Alptekin

Üye

Ethem Sancak

Üye

Ferit Şahenk

Üye

Fuat Tosyalı

Üye

Güler Sabancı

Üye

Halil Aydoğan

Üye

İbrahim Burkay

Üye

İbrahim Çağlar

Üye

M. Ali Aydınlar

Üye

Mahsun Altunkaya

Üye

Murat Kolbaşı

Üye

Murat Ülker

Üye

Orhan Cemal Kalyoncu

Üye

Orhan Sabuncu

Üye

Rona Yırcalı

Üye

Steven Young

Üye

Tuncay Özilhan

Üye

Yaşar Doğan

Üye

Zeynep Bodur Okyay

ÜyeVodafone’un katkılarıyla