YASED Başkanı Ahmet Erdem: ‘UDY Strateji Belgesi Hazırlanmalı’

 

Yılın ilk YOİKK toplantısına katılan YASED Başkanı Ahmet Erdem, yatırım artışında gereken ivmenin sağlanması için ülke olarak izlenecek stratejik yol haritasını gösteren bir “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Stratejik Planı” hazırlanmasını önerdi.


 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın başkanlığında 13 Şubat’ta düzenlenen toplantısına katılan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye’nin küresel sermaye hareketlerinden aldığı payın sürdürülebilir şekilde artırılması için tüm paydaşların koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, “Yatırım artışında gereken ivmenin sağlanması için ülke olarak izleyeceğimiz stratejik yol haritasını gösteren bir ‘Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejik Planı’ hazırlanmasını kuvvetle önermekteyiz. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalara YASED olarak destek vermeye hazırız” dedi.


 Erdem, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış uluslararası yatırımcılar olarak YOİKK’in yeni yapısını olumlu bulduklarını ifade ederek, YOİKK Eylem Planı hazırlık sürecinin yeniden gözden geçirilmesini, eylemlerin ana kategoriler altında belirli bir ağırlık verilerek belirlenmesini, eylemlere yönelik ölçme-değerlendirme ve uygulama izleme sistemlerinin etkinleştirilmesini ve UDY Strateji Belgesi hazırlanmasını önerdi.


YILIN İLK TOPLANTISI


 Yapısı Ocak 2016'da değiştirilen YOİKK, yeni yapı ve işleyişi içinde ilk toplantısını Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Yatırım ve Destek Ajansı, ilgili bakanlıkların Müsteşar Yardımcıları ve üye STK’ların katılımında Ankara’da yaptı.


Toplantıda yeni yapı içinde YOİKK'in 2016 yılında yürüteceği faaliyetler değerlendirildi. Yeni bir Eylem Planının, özel sektör STK’ları tarafından 1 ay içinde hazırlanmasına, mikro ve teknik konulardan ziyade, makro yatırım ortamı sorunlarına ve ülkemizin mevcut endekslerdeki konumunu iyileştirecek konulara odaklanılmasına karar verildi. Bu konulardaki gerekli mevzuat düzenlemelerinin de hemen yapılarak, YOIKK’in etkinliğinin artırılmasına karar verildi.


YOİKK - Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu


 Bakanlar Kurulu’nun 11 Aralık 2001 tarihli Prensip Kararı ile kabul edilen ve “Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu”nun (YOİKK) yapısı, 4 Ocak 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile değiştirildi. Yatırımlarla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan Bakanlar ile YASED, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve DEİK başkanlarından oluşan YOİKK;

 

  • Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,
  • Yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek,
  • İşletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek,
  • Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve istihdam imkanlarının yaratılmasını ve ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili konuların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasını sağlamak, amacıyla faaliyet gösteriyor.

 

YOİKK'in sekretarya faaliyetleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği halinde yürütülüyor.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla