YASED Arge Toplantısında Teşvikler Ve Denetim Süreçleri Görüşüldü

 


YASED’in ArGe ve İnovasyon Çalışma Grubu toplantısında ArGe Reform paketi, teşvikler ve denetim süreçleri, Bakanlık yetkililerinin katılımıyla görüşüldü. YASED üyelerinin konulara ilişkin görüş ve önerileri birlikte değerlendirildi.


Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) ArGe ve İnovasyon Çalışma Grubu tarafından 13 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen toplantıda, kamu yetkilileri tarafından YASED üyelerine ArGe reform paketi, denetimler, teşvikler konusunda bilgi verildi.


Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ArGe Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Üyesi Ali Eray ve Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nden Serdar Benli’nin kamuyu temsilen katıldığı toplantıda,“ArGe Değerlendirme ve Denetim Komisyonu”nun değerlendirme ve denetim kriterleri, vergisel ve muhasebesel uygulamalar ile Maliye Bakanlığı’nın denetimlerde eleştirdikleri noktalar gibi konularda bilgi verildi. Bu konulara ilişkin YASED üyelerinin öneri ve görüşleri değerlendirildi.


Toplantıda ayrıca, YASED üyeleri tarafından gündeme getirilen; yerinde denetim gibi netleştirilmesi gerekli görülen ilave konular görüşüldü. Bu konuların yakın zamanda çıkması beklenen ikincil düzenleme ile açıklığa kavuşturulacağı ifade edildi.


Toplantıda son olarak, YASED’in YOİKK’e sunduğu ArGe önerileri hakkında özet bilgi verildi. ArGe indiriminde yeniden değerleme oranının artırılması ve ArGe’de kısmen kullanılan teçhizatın da ArGe indirimi kapsamına alınması yönündeki YASED önerilerinin, Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Torba Kanun çalışmaları kapsamında değerlendirildiği belirtildi. ArGe mevzuatının yeknesaklaştırılması konusunda da çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla