YASED - GİB - VDK Çalıştayı İstanbul’da Düzenlendi

 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK), Türkiye’ye doğrudan yatırım akışını etkileyen en önemli konulardan biri olan “vergi ve teşvikler” konusunda, yatırımcılar ile kamu arasındaki iletişimi artırmak amacıyla,  24 Kasım Salı günü İstanbul’da, bu yılın ikinci YASED-GİB-VDK Çalıştayı’nı düzenledi.


 İlki Ocak ayında olmak üzere bu yıl ikinci kez düzenlenen Çalıştay’da; YASED Başkanı Ahmet Erdem, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, “Vergi ve Teşvikler” konusunun ele alındığı iki ayrı oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda, Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım akışının artmasını ve yatırım ortamının daha da iyileşmesini sağlayabilecek adımların neler olabileceği konusunda karşılıklı görüş-alışverişinde bulunuldu.


YASED Üyelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu yetkililerinin katıldığı çalıştayda YASED Başkanı Ahmet Erdem yaptığı konuşmada, “Yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, ülkemizin küresel arenada bir cazibe merkezi olabilmesi ve yatırımların verimliliklerinin artırılması için yapılacak tüm yapısal reformları ve çalışmaları desteklediğimizin altını çizmek istiyorum. Bu bağlamda, ekonomimizin ihtiyaç duyduğu yapısal reform alanları arasında “vergi ve teşvikler” konusunun öncelikli olduğunu vurgulamak isterim” dedi.


Çalıştayda; bölgesel yönetim ve bölgesel hizmet merkezi olarak Türkiye ve hizmet ihracatının vergisel mekanizmalarla desteklenmesi, yatırım teşvik sistemi ve ArGe teşvikleri, dolaylı/doğrudan vergiler (KDV, ÖTV, ÖİV, Damga Vergisi, KKDF), vergi inceleme süreçleri, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, peşin fiyatlandırma anlaşmaları, hukuk güvenliği bakış açısıyla vergi uygulamaları, çalışma hayatı ile ilgili konular ve çeşitli sektörel başlıklar tartışıldı. Çalıştayın sonunda Yatırım Teşvik Sistemi ve ArGe Teşvikleri konularında bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.


YASED, “Türkiye’de yatırım ve iş yapmayı daha kolay ve daha cazip hale getirmek” olarak belirlediği temel hedefi çerçevesinde, Türkiye’ye yatırım yapmış 200’ün üzerinde uluslararası sermayeli üye şirketiyle birlikte, yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda YASED, vergi alanında Türkiye’nin küresel entegrasyon sürecinde yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla, üyelerinin, küresel çaptaki faaliyetleri sayesinde bu konuda elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini Türk iş dünyasıyla ve kamuyla paylaşılmasına büyük önem veriyor.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla