YASED’in Mart Ayı Ankara Temasları

YASED Yönetim Kurulu Ankara temaslarının 1’inci gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları Fatih Kacır ve Hasan Büyükdede, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ile Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr Yavuz Atar’ı ziyaret etti.

Ankara temaslarının 2’nci gününde de YASED Yönetim Kurulu, Ticaret Bakan Yardımcıları R. Tuna Turagay ve Sezai Uçarmak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ile görüştü.

YASED Yönetim Kurulu, Başkan Ayşem Sargın öncülüğünde gerçekleştirilen temaslar kapsamında, ülkemizdeki son dönem ekonomik ve politik gelişmeleri ve beklentiler değerlendirildi, derneğin yeni dönem stratejileri ile Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası doğrudan yatırımcıların eğitim, ticaret, finans ve sanayi alanlarında sürdürülebilir bir kalkınma için görüş ve önerileri istişare edildi. YASED’in kamu ile her zaman bir çözüm ortağı olarak işbirliği içinde olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Sanayinin nitelikli eleman arayışına çözüm
YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın, derneğin Ankara’da gerçekleştirdiği temasları hakkında, şunları söyledi: “YASED Yönetim Kurulu olarak geçtiğimiz günlerde Ankara’da hükümet temsilcileri ile bir araya gelerek son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Toplantılarımızda Türkiye’ye daha fazla doğrudan yatırım çekmek için acil olarak eğitim, sanayi ve finans alanlarında yapılması gereken yapısal reformları ilgili bakanlıklara aktardık. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi konusunu ele aldık. Sanayide dijital dönüşüm ile birlikte işgücü yetkinliklerinin geliştirilmesi için mesleki eğitim müfredatının dijitalleşmeyi de içermesinin son derece önem kazandığını belirttik. Görüşmelerde YASED ‘in özel önem verdiği bir konuyu daha ele aldık. Üniversite- sanayi işbirliğinin etkinliğini arttırmaya yönelik olarak, özel sektör ve sanayi kesimi bakış açısıyla Türkiye şartlarına uygun özgün bir kurumsal model önerisinin geliştirilmesi için bir Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği Merkezi kurulması önerimizi de aktardık.”

Türkiye’nin bölgesel merkez olarak konumlandırılması
Ankara temasları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde sanayide dijital dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, mevcut teşvik ve desteklerin projeler bazında uygulanabilmesi konularını ele aldıklarını belirten Sargın; “Temaslarımız kapsamında ülkemizin bölgesel bir merkez olarak konumlandırılmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Türkiye’deki uluslararası firmaların Ar-Ge yatırımları ile sağladıkları katma değerin artırılması için verilen teşviklerin genişletilmesinin önemini vurguladık. Küresel rekabette Türkiye’nin Ar-Ge yetkinliğini artıracak, ülkemizi katma değerli ürün ve hizmet sağlayıcısı konumuna getirecek doğru bir yerelleştirme modelinin uygulanması hakkında görüşlerimizi bildirdik. Ülkemizde dijitalleşme, yenilikçilik, Ar-Ge ve girişimciliğin gelişimi yönünde elverişli bir ekosistemin yaratılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri’nin dönüşümü hedefine yönelik desteğimizi de açıkladık. Bu kapsamda özellikle; Teknoloji Geliştirme Programlarının devreye alınması, üniversitelerde bu alanlara dönük enstitüler kurulması ve gerekli altyapının oluşturulmasının Türkiye’nin sınai kalkınmasına katkı sağlayacağını da vurguladık. Bu vesile ile bakanlık bünyesinde çalışmalarına yeni başlanan ‘2019-2023 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’ne ilişkin önerilerimizi sunduk” dedi.

Sargın, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla yapılan görüşmelerde de YASED üyelerinin ekonomi yönetiminin cari açık ve enflasyonla mücadele programına aktif destekleri hakkında bilgi verdiklerini de aktardı.

Görüşmelerde para politikaları, cari açık ve enflasyonla mücadele ile ilgili YASED ‘in görüş ve önerilerini de iletme fırsatı bulduklarına dikkat çeken Sargın, şunları söyledi: “Üyelerimiz enflasyonla mücadele kapsamında üretimdeki maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmayarak, karlılıklarını düşük seviyelerde tutarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. Enflasyon ile mücadelede birçok ürün üzerinde bulunan ek verginin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması ile ürünlerin fiyatlarının daha da düşürüleceği, uzun dönemli bir çözüm yaratılabileceğini düşünüyoruz. Bu noktadan hareketle YASED olarak tüm yatırımcılar için vazgeçilmez bir unsur olan öngörülebilirlik ilkesi çerçevesinde kanun ve mevzuatlarda yapılacak olan değişikliklerin özel sektör ile istişare edilmesinin, sektör görüşleri alındıktan sonra ilgili değişikliklerin yapılmasının önemli olduğuna inanmaktayız. Değişikliklerin vergi, istihdam ve millî gelir boyutlarıyla da kavranmasına yönelik olarak hazırlanan yeni dönem “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı” çalışmalarına katkıda bulunmak istediğimizi de aktardık.”

Anlaşmasız Brexit ihtimali güçlendi
Ankara ziyaretleri kapsamında Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun da ele alındığını vurgulayan Sargın, “Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin taraflara önemli fırsatlar sunacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifinde bu süreci en iyi şekilde yönetmesini bekliyoruz. Brexit ile ilgili olarak, gelinen aşamada “Anlaşmasız Brexit” seçeneğinin gerçekleşme ihtimali güçlendiği için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu görüyoruz. Bu kapsamdaki teknik görüş ve önerilerimizi ilgili kurumlarla paylaştık. Yeni yönetim olarak önceliğimiz kamu başta olmak üzere tüm platformlarda temsil ve etkinliğimizi artırmak olacaktır. Bu kapsamda, ülke/bölge odaklı olarak yapımızda da değişiklik öngörüyoruz ve hükümetimizin yurtdışı faaliyetlerinde de daha aktif katkı vermeyi hedefliyoruz. Ülkemizde daha fazla yatırım, daha fazla üretim, ihracat ve istihdam için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılık içinde kamunun çözüm ortağı olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vodafone’un katkılarıyla