YASED’in Gümrük ve Ticaret çalıştayı, İstanbul’da gerçekleştirildi


Türkiye’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ülke ekonomisinin küresel rekabet gücünün sürdürülebilir bir şekilde artırılması için çalışmalar yürüten YASED, 17 Mayıs’ta İstanbul’da Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile dış ticaret ve gümrükler konularını görüşmek üzere üyelerinin katılımında bir çalıştay düzenledi.

Çalıştayda, YASED üye şirketlerinin dış ticaret ve gümrükler alanında karşılaştıkları sorunlar gündeme getirilerek, yapısal ve sektörel bazda çözümler görüşüldü.

Katma değerli ihracat artırılmalı…

YASED Başkanı Ayşem Sargın yaptığı konuşmada, dış ticaret ve gümrük rejiminin küresel gelişmelere bağlı olarak güncellenmesinin, şeffaf, anlaşılır ve kolay uygulanabilir olmasının ülkenin dış ticaret hacminin ve iş ve yatırım ortamının cazibesinin artmasına destek olacağını belirtti.

Sargın konuşmasında şunları söyledi: “Yeni Ekonomi Programı kapsamında ülkemizin 2019 ihracat hedefi 182 milyar dolardır. Gümrük duvarlarının sürekli yükseltildiği, dünya ekonomisinin yavaşladığı, korumacılık önlemlerinin ve ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde, Türkiye'nin belirlenen bu hedefe ulaşması için daha fazla katma değerli üretim ve ihracat yapması kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin ihracatta önemli bir sıçrama yapması ve ekonomik büyüme hamlesine devam etmesi için uluslararası doğrudan yatırımlar önemli rol oynamaktadır.  ISO 500 içinde yer alan ve YASED üyesi olan uluslararası yatırımcılar İSO 500 firmalarının toplam ihracatının her yıl yaklaşık yüzde 45-48’ini gerçekleştirmektedirler.”

 “Gümrük Birliği (GB) modernizasyonu, Brexit süreci ve ABD ile ticaret hacmi önemli odak konularımız

Sargın, “Türkiye’nin rekabet gücünü kaybetmemesi için AB üyeliği perspektifinde Gümrük Birliği modernizasyonu görüşmelerinin resmi olarak bir an önce başlatılmasını gerekli görüyoruz.  Bunun yanı sıra İngiltere'nin AB’den anlaşmasız ayrılma ihtimaline karşı Birleşik Krallık ile ivedilikle bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması önemlidir. Çünkü bu durumdan en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. AB’nin yanı sıra dış ticarette önemli ortağımız olan ABD ile mevcut 20,5 milyar dolarlık ticaret hacminin her iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını düşünüyor, Türkiye ve ABD dış ticaret hacmimin 75 milyar dolara yükseltilmesi hedefini biz de destekliyoruz. Bunun için de ABD- Türkiye arasında resmi, üst düzey ve düzenli bir diyalog mekanizması oluşturularak, iki ülke arasında en kısa zamanda Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Vodafone’un katkılarıyla