Yargı – İş Dünyası Sempozyumu’nda YASED Başkanı Ahmet Erdem, Çözümlere Odaklandı


Adalet Bakanlığı tarafından “Adli ve İdari Uyuşmazlıklarda İş Dünyasının Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri ” isimli sempozyumda, yargı ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Açılışta bir konuşma yapan YASED Başkanı Ahmet Erdem, Hukuk Çalışma Grubu öncülüğünde hazırlanan çalışmanın, yasal ve yönetsel uygulamalar yönünden yatırım ortamındaki potansiyel iyileştirme alanlarını işaret eden çıktılarını paylaştı.


 Adalet Bakanlığı’nın “Adli ve İdari Uyuşmazlıklarda İş Dünyasının Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri ” sempozyumu 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyuma kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve yargı mercilerinin üst düzey yetkilileri katılırken; açılışta Adalet Bakanı Kenan İpek, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile TİM Başkanı, TİSK Yönetim Kurulu Üyesi, MÜSİAD Başkanı, TÜSİAD Başkanı ve TOBB Başkanı yargı – iş dünyası arasındaki sorunlara ve çözüm önerilerine değinen konuşmalar yaptılar.


Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yönelik “doğrudan yatırım akışını” etkileyen en önemli konulardan birinin “yasal, yönetsel düzenlemeler ve uygulamalar” olduğunu dile getirdi.


YASED’in amacının yatırım ortamının sürekli iyileştirilmesi ve küresel rekabet gücünün sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi olduğunun altını çizen Ahmet Erdem, bu çerçevede hukuki reformların hayata geçirilmesi ve rekabetçiliğin arttırılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.


Yasal ve yönetsel mevzuat ve uygulama anlamında, yatırım ortamını sürekli iyileştirmeye yönelik düzenlemeler yapılmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Ahmet Erdem, gerçekleştirilen ekonomik, sosyal ve yasal reformların karşılığını uluslararası doğrudan yatırımlardaki artışla aldığının altını çizdi. Ahmet Erdem, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kapsamda kamunun faaliyetleri genel ve soyut kurallarla düzenlenmeli, uygulamalarda istikrar sağlanmalı ve hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık var olmalıdır. Hızlı ve etkin adli ve idari yargı süreci de yatırım ortamı için çok önemlidir.”


YASED olarak, Hukuk Çalışma Grubu öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya da değinen Ahmet Erdem, yasal ve yönetsel uygulamalar yönünden, çalışmanın çıktılarını yargı ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle paylaştı.


Vodafone’un katkılarıyla