YASED, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne Katıldı

 

Uluslararası Yatırımların Türk Ekonomisi Açısından Önemi Vurgulandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.  Zirve kapsamında düzenlenen “Büyümek için Kaynak Gerek: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları” başlıklı panelin moderatörlüğü YASED Genel sekreteri Özlem Özyiğit tarafından yapıldı. Khazanah Türkiye Genel Müdürü Zafer Sönmez, Unilever Türkiye-Orta Asya ve İran Genel Başkanı Harm Goossens, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Javier Bernal Dionis ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Kalkınma Ajansı Baş Proje Direktörü Necmettin Kaymaz’ın konuşmacı olarak katıldıkları panelde uluslararası yatırımların Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkısı konusu ele alındı. Panelistler ayrıca, yatırımcıların beklentileri, motivasyonları ve Türk ekonomisinin büyümesinde uluslararası yatırımların önemi konularında görüşlerini paylaştılar.

Panel Moderatörü YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit panel sırasında şu bilgileri paylaştı: “İstikrarlı ve mali disiplini elden bırakmayan ekonomi politikaları sayesinde Türkiye’de finans sektörü, global krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Bu ekonomik başarı hikayesi yabancı yatırım için uygun ortam sunmaktadır. Konumu itibariyle kuzey-güney ve doğu-batı arasında doğal bir köprü konumunda olan Türkiye, dev pazarlara ulaşım için maliyet avantajı sunan bir merkez durumundadır ve bu sayede farklılaşmaktadır. Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 1,5 milyar tüketiciye kolay erişim sunan bir konuma sahibiz. AB’ye kıyasla Türkiye, en yoğun, dinamik, kültürel zenginliğe sahip, eğitimli, tecrübeli ve aynı zamanda yüksek motivasyona sahip 27 milyonluk genç nüfusa sahiptir. Türkiye, politik, ekonomik, coğrafi, kültürel ve sosyal boyutlarıyla bir köprü konumundadır. Ülkemizin stratejik coğrafi konumu, Türkiye’de konumlanan şirketlerin çevre ülkelere kolaylıkla ulaşımını mümkün kılmaktadır. Bu stratejik coğrafi konum, Türkiye’ye yakın gelecekte başlıca bir bölgesel üs konumuna gelme fırsatını sunmaktadır.”

 

 

Vodafone’un katkılarıyla