Türkiye ile AB Arasında Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog

 

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun ilk toplantısı, Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla 25 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi.


 Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla tesis edilen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun ilk toplantısı, iki taraftaki kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, 25 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye’deki uluslararası yatırımcıları YASED Başkanı Ahmet Erdem temsil etti.


 Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda, Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinde kritik rol oynayan İş, Büyüme, Yatırım ve Rekabet'ten Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Ekonomik ve Mali İşler, Vergi ve Gümrükler'den Sorumlu Komiser Pierre Moscovicci, Genişleme ve Komşuluk politikaların sorumlu Komiser Johannes Hahn gibi üst düzey AB yetkilileri de yer aldı.


YASED Başkanı Ahmet Erdem konuşmasında, AB’nin Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) içindeki payı, AB’ye üyelik sürecinin UDY üzerindeki olumlu etkisi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve Serbest Ticaret Anlaşmaları ve korumacı önlemler gibi konularda YASED’in görüş ve önerilerini aktardı.


29 Kasım 2015’teki Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde alınan karar doğrultusunda, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kurulmasına karar verilmişti.


Öte yandan İstanbul’daki diyalog toplantısı kapsamında, "Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Yatırım Ortamı"na ilişkin, Türk ve AB iş dünyası liderleri, sivil toplum kuruluşları ve araştırmacıları bir araya getiren bir Konferans da düzenlendi. Bu konferans kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin UDY Çekim Gücünün Artırılması: Temel Reform Alanları ve İş Yapma Ortamının İyileştirilmesi” konulu panele YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit konuşmacı olarak katıldı. Özyiğit konuşmasında, derneğin temsil gücü, üyelerinin Türkiye ekonomisine katkısı, YASED öncelikli konuları ve bu kapsamda YASED’in “Bölgesel Merkez” raporunun sonuçlarını AB perspektifinde katılımcılar ile paylaştı.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla