Türkiye Büyüme Stratejisini Bölgesel Merkez Olma Adımıyla Temellendirmeli

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin ve faaliyetlerinin artırılmasına yönelik teşvik mekanizmalarında iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken alanları istişare etmek üzere, Uluslararası Yatırımcılar Derneği-YASED üyesi şirketlerin üst yöneticileri ile İstanbul’da biraraya geldi.

 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği-YASED, Türkiye’deki Ar-Ge teşviklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerileri istişare etmek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla 9 Ağustos’ta İstanbul’da bir Çalıştay düzenledi.

Çalıştayda, Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin artırılması için uluslararası yatırımcıların talep ve beklentileri dile getirildi, teşvik mekanizmalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, toplantıda yaptığı konuşmada şöyle dedi:

  • “Ülkemizde istihdam yaratacak, katma değeri yüksek yeni yatırımların çekilmesi, mevcut yatırımların verimliliğinin artırılması ve ülkemizin dünyanın önde gelen bölgesel yatırım ve ArGe merkezlerinden biri haline gelmesi ortak hedefimizdir. Bu doğrultuda, hükümetimizin yürüttüğü çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu çalıştayları, uluslararası yatırımcı şirketler olarak çok önemsiyoruz.”

 

  • “YASED olarak, stratejik önceliklerimizden biri, ülkemizin ‘Bölgesel bir Yatırım ve ArGe merkezi’ olma hedefini desteklemektir. Türkiye’nin büyüme stratejisini bölgesel bir üs olma adımıyla temellendirmesi ve bu bağlamda yol haritasını belirleyerek, hızla bu hedefe odaklanmış olması, biz yatırımcılar için büyük önem taşımaktadır.”

 

  • “Bu doğrultuda, 2016 yılında Bakanlığınızın çok yoğun çalışmaları ile çıkan ‘ArGe Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’ ile takip eden uygulama yönetmeliklerini takdir ve teşekkürle karşıladık. Üzerlerinde Bakanlığımızla birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz iki ArGe raporu ve önerilerimizin de bu düzenlemelerde yer aldığını görmek bizleri daha da memnun etmiştir.”

  

  • “Dünyada başarılı şirketlerin ArGe yatırımlarının önemli bir kısmını ana merkezlerinden farklı ülkelerde yaptıklarını görmekteyiz. Bu nedenle, ülkemizde ArGe yoğunluğunun artırılması ve ArGe ekosistemimizi rakip ülkelerden daha cazip hale getirmeyi hedefleyen uzun vadeli bir program oluşturulması, ölçülebilir hedefler belirlenmesi ve uygulanmasının takip edilmesi çok önemlidir.”

 

  • 2016 İSO 500 listesine baktığımızda; çoğunluğu üyemiz olan 123 uluslararası yatırımcı, 500 sanayi şirketinin toplam ArGe yatırım harcamalarının %41’ini gerçekleştirmişlerdir.” Bu listeye göre “ArGe yatırımları içinde uluslararası şirketlerin aldığı payın bir önceki yıla göre %5 arttığını görmek bizleri oldukça memnun etmektedir. 500 şirketin toplam ArGe yatırımlarının 2016 yılında %19 azaldığını göz önünde bulundurduğumuzda ise, uluslararası şirketlerin ArGe yatırımlarında lokomotif rolü oynadıkları bir kez daha ortaya çıkmaktadır.”

 

  •   “YASED olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, ülkemizin uluslararası yatırımcılar için ArGe açısından bir çekim merkezi olarak konumlandırılması için itici bir güç olarak sorumluluk almaya ve Bakanlığımızın son derece yapıcı yaklaşımı ve işbirliği sayesinde üyelerimizle birlikte çözüm platformları oluşturmaya devam edeceğiz.”

 

Vodafone’un katkılarıyla