Türkiye’nin UDY Açısından Rekabetçilik Analizi Raporu

Dünyada uluslararası doğrudan yatırım çekme alanında rekabetin giderek artmasıyla birlikte, Türkiye’nin rekabet içinde olduğu ülkeler nezdinde öne çıktığı ve geride kaldığı konuların saptanması ve gerekli aksiyonların hızla alınması oldukça önemli bir başlık haline geldi. Bu noktadan hareketle YASED, ülkemizin katma değerli ve dönüştürücü gücü olan uluslararası doğrudan yatırımları çekebilmesi adına bir yol haritasını ve bütüncül bir yatırım politikasını içeren Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Strateji Belgesi’nin hazırlanmasına baz oluşturması amacıyla bir çalışma başlattı.

Türkiye’nin UDY rekabetçilik analizinin yapıldığı, güçlü yönlerinin ve gelişim alanlarının belirlendiği ve politika önerilerini içeren çalışmanın bir ay içinde tamamlanması planlanıyor. EY Danışmanlık ile hazırlanan raporda, geliştirilen genel ve sektörel UDY performans verilerinin belirli aralıklarla güncellenmesi sağlanacak. Rapor, hem zaman içinde değişen rekabetçilik unsurlarını ortaya koymakta hem de izlenen politikaların rekabetçilik unsurlarına etkisini gözlemlemekte önemli bir fonksiyonu yerine getirecek. Bu çalışma, Türkiye’nin rakip ülkelerle belirli aralıklarla kıyaslanabilmesine ve kamu tarafından oluşturulmasına başlanan UDY Strateji Belgesi’nde yer alacak yatırım ortamına etki eden politikaların düzenli bir şekilde izlenmesine ve gerekli aksiyonların zamanında alınmasına olanak tanıyacak.

Vodafone’un katkılarıyla