On Birinci Kalkınma Planı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı, 23 Temmuz’da yürürlüğe girdi. YASED öncelikli önem verdiği Kalkınma Planı’nın hazırlanması sürecine aktif katılım ve katkı sağlayarak, Özel İhtisas Komisyonları aşamasından başlayarak tüm aşamalarda görüş ve önerileri ile çalışmalarda yer aldı. SBB yetkilileri ile doğrudan çalışmalar yapan YASED, 29 Mayıs’ta Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal’ın katılımı ile organize ettiği YASED Kalkınma Çalıştayı ile Plan’a ilişkin görüş ve önerilerini ayrıntılı olarak paylaştı.

YASED, sanayi politikaları, iş ve yatırım ortamı, insan kaynağı, lojistik ve enerji altyapısı, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon, ticaretin ve tüketicinin korunmasının geliştirilmesine yönelik hizmetler başlıkları başta olmak üzere farklı alanlarda yoğunlaşan görüş ve önerilerinin Plan’a yansıtılmış olmasından memnuniyet duymaktadır.


Vodafone’un katkılarıyla