Kadınlar Şirketlerin Üst Düzey Yönetimlerinde Daha Fazla Yer Aldığında Verimlilik Artıyor

 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği - YASED, tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutlayarak, Türkiye’nin refah seviyesinin artmasında kadınların oynadığı rolü vurguladı ve kadın istihdamının önemine dikkat çekti.


YASED Başkanı Ahmet Erdem, kutlama mesajında, “Çok önemli bir potansiyel taşıyan kadınların iş hayatına katılmalarını sağlamak ülkemizin refah seviyesini artırabilmemiz ve özellikle içinde bulunduğumuz dönemde çok önemli bir ülke hedefi haline gelen istihdam artışını yakalayabilmemiz için bir zorunluluktur. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen erkeklerin istihdam oranı kadınlara göre 2.5 kat fazladır. Oysa kadınlarımızın iş hayatında yer almaları, sadece toplumsal cinsiyet eşitliliğinin sağlanması ve demokrasi açısından değil, dünya ekonomisinin büyümesi, ekonomik dayanıklılığın artması, hane halkı gelirinin yükselmesi ve yoksulluğun azaltılması açılarından da önem arz etmektedir. Ayrıca, çalışmalar göstermektedir ki, kadın erkek oranının yakın olduğu kurumların finansal performanslarının ve verimliliklerinin sektör ortalamalarının üzerinde gerçekleşme oranı %15’tir. Geçtiğimiz yıl yayınladığımız “Kadınların Üst Yönetimde Temsilinin Arttırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Öneriler” raporumuzda da yer verdiğimiz gibi Dünya Ekonomik Forumu’nun tahminlerine göre kadınların işgücüne katılım oranındaki %1’lik artış küresel GSYH’yı 80 milyar dolar arttırmaktadır. Buradan hareketle, kadınlarımızın eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımını teşvik etmemizin ve desteklememizin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  Ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesi, sosyal ve kültürel hayatın zenginleşmesi ve bu sayede refah seviyemizin artması, kadın istihdamını artırmamıza derinden bağlı” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:


Kadınların iş gücüne katılımının artması ülkemizin, sahip olduğu insan kaynağı potansiyelinin tam olarak ortaya çıkmasını ve üretkenliğin artmasını sağlayacaktır; çünkü kadınlarımız iş dünyasına ve sosyo-kültürel hayata zenginlik katıyor ve bu zenginlik refahın temelini oluşturuyor.”


KADIN İSTİHDAMI İÇİN YOL HARİTASI


YASED üyesi uluslararası şirketlerin kadın istihdamı üzerine çok çeşitli çalışmalar yürüttüğüne, ayrıca YASED çatısı altında kurulan Kadın Çalışma Grubu’nun yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Erdem, “YASED üyesi uluslar arası şirketler olarak, iş dünyasında çeşitlilik ve kadınların işgücüne katılarak üst yönetim pozisyonlarına yükselmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için global en iyi uygulamalarımızın Türk iş dünyasına her fırsatta tanıtılmasını ve başta farkındalık yaratma olmak üzere öneriler geliştirerek iyileştirmelere katkı sağlamayı hedeflemekteyiz” “Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki çalışan kadınlara kreş desteği, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yaratan davranış ve uygulamaların önüne geçilmesi, gerekli durumlarda pozitif ayrımcılık uygulamaları gibi adımlar, kadın istihdamını destekliyor. Her bakımdan daha gelişmiş bir Türkiye için kadın ve erkeğin fırsat eşitliğine sahip olması, birlikte üretmesi şart.”

 

 

Vodafone’un katkılarıyla