İthalat vergileri üretim maliyetini artırıyor

 

YASED Dış Ticaret ve Gümrükler Çalışma Grubu’nun raporuna göre, ithalatta koruma amaçlı uygulanan vergiler, üretim maliyetlerini artırıyor. Konuyu görüşmek üzere Ekonomi Bakanlığı ile YASED üyeleri bir araya geldi.

YASED üyesi uluslararası doğrudan yatırımcı şirketlerin yöneticileri ile Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, 22 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelerek “İthalatta Korumu Önlemleri” konusunda görüş alış verişinde bulundu. Ekonomi Bakanlığı’nı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, Damping-Sübvansiyon Araştırma Dairesi Daire Başkanı Filiz Köseyener ve Uzman Yardımcısı Atilla Yenigün’ün temsil ettiği toplantıya, YASED üyesi çok sayıda uluslararası şirketin yöneticileri de katıldı.

Toplantıda, ithalat vergilerinin üreticiye etkilerini özetleyen ve konu hakkında YASED’in görüş ve önerilerini içeren bir sunum yapıldı. Bu kapsamda; dış lastik ve ayakkabı ithalatında ilave vergi uygulaması, AB’de serbest dolaşımda olan Avrupa Birliği ve Türk menşeili olmayan eşya için ilave vergi alınması, kullanılmış eşya ithalatı, gözetim belgesi uygulaması ve belgenin alımında yaşanılan zorluklar, referans kıymet uygulamaları gibi konularda YASED görüşleri üzerinden değerlendirmelerde bulunuldu.

 

Vodafone’un katkılarıyla