Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi GSYİH’ye %0,98 Katkı Sağlayabilir

 

Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, Türkiye’nin GSYİH’sinde, ağırlıklı olarak tarım sektörünün katkısıyla, %0,98’lik bir artış sağlayabilir.

YASED üyesi uluslararası doğrudan yatırımcı şirketlerin yöneticileri ile Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, 10 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelerek Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Ekonomi Bakanlığı’nı AB Genel Müdürü Murat Yapıcı ve Dış Ticaret Uzmanı Mehmet Emin Kavlak’ın temsil ettiği toplantıya YASED Başkan Vekili Steven Young ve YASED üyesi çok sayıda uluslararası şirketin yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi sürecine yönelik bilgi verildi, bu sürecin ekonomiye etkisine yönelik bazı rakamlar paylaşıldı. Sunumda paylaşılan verilere göre, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin, GSYİH’ye katkısının %0,98 (bu payın en büyük kaynağı tarım sektörü), güncelleme ile birlikte yeni STA’ların yürürlüğe girmesinin katkısının ise %1,90 olacağı belirtildi. Gümrük Birliği’nin STA’ya dönüştürülmesi halinde ise GSYİH’deki değişim olumsuz yönde % -0,40 olacağının tahmin edildiği de ifade edildi. Gümrük Birliği’nin yeni nesil STA’ya dönüştürülmesinin ise GSYİH’ye katkısının %0,16 oranında olacağı vurgulandı.

Bunun üzerine YASED önerilerini içeren bir sunum yapıldı. Bu kapsamda özellikle, AB ile Türkiye’nin çok farklı oranlarda vergiler uyguladığı, bu nedenle bu vergisel farkların giderilmesi gerektiği, bunun da AB Genel Müdürlüğü dışında bu konuyu Maliye Bakanlığı gündemine getirilmesi gerektiği açıklandı. Ancak bunun öncesinde bir etki analizinin sektörlerce yapılması gerektiği vurgulandı.

 

Vodafone’un katkılarıyla