Ekonomi Bakanı Zeybekci, Uluslararası Doğrudan Yatırımcılarla Biraraya Geldi

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, YASED üyeleri ile İstanbul’da bir araya gelerek, Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım akışının devam etmesi için önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlarla ilgili karşlılıklı görüş alışverişinde bulundu.


 Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle 27 Temmuz’da İstanbul’da Uluslararası Doğrudan Yatırımcılarla İstişare Toplantısı düzenlendi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, darbe girişiminin ardından Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımların artarak devamı ve katma değerli yatırımların ülkeye çekilmesi yönünde, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlarla ilgili karşlılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


 Toplantıda YASED üyeleri; hükümetin uygulamaya koyduğu reform paketlerinin ve en son 14 Temmuz’da TBMM’den geçen yatırım ortamını iyileştirme kanununun (Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun), uluslararası doğrudan yatırım akışının devamı açısından büyük önem taşıdığını ve memnuniyetle karşılandığını belirtti.


 YASED Başkanı Ahmet Erdem, toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin Türk halkının tüm kesimlerinin birlik ve beraberlik içinde harekete geçmesiyle başarısızlığa uğratılmasının Türkiye’nin demokrasiye, anayasal sisteme ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını ortaya koyduğunu belirterek, “Tüm sosyo-ekonomik ve politik farklılıklara rağmen Türkiye’de, barışcıl ve demokratik koşullarda geniş bir toplumsal uzlaşının ve güçlü bir birlikteliğin var olduğunu gördük. Bu birlik ve beraberliğin korunması, Türkiye’nin sağlam adımlarla yoluna devam etmesini sağlayacaktır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:


Uluslararası doğrudan yatırımcılar uzun vadeli bir perspektifle stratejik ve kalıcı yatırımlar yaptıkları için hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar, altyapı, fikri mülkiyet hakları, pazar potansiyeli, nitelikli insan kaynağı ve küresel ekonomiye entegrasyon gibi kriterlere bakarak karar alır. Yaşadığımız darbe girişiminin, gerekli tedbirlerin alınması, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, toplumsal huzur ve barışın korunmasıyla yatırımlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Bakanlarımızın ve tüm resmi açıklamaların bu yönde olması yatırımcılara güven vermektedir.”


 “Dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye’nin gücü, ülkemizin potansiyelinden, küresel ekonomiye entegrasyonundan, serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde rekabetçiliği ve girişimciliği teşvik etmesinden, genç ve dinamik nüfusundan ve daha da önemlisi hukukun üstünlüğüne dayalı anayasal sisteme bağlılığından kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımcıların birçoğu, ülkemizde çok uzun yıllardır faaliyet göstermektedir ve uzun vadeli, kalıcı yatırımlar yapmışlardır. Türkiye’nin geleceğine inanmakta ve güvenmektedirler.


 Yatırım Ortamını İyileştirme Yasası’nın Önemi Vurgulandı


 YASED olarak, yatırımlar ve ekonomi açısından önemli olanın, kısa zamanda normalleşmenin sağlanması, sağduyu ile meşru düzen ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde hareket edilmesi olduğuna inandıklarını vurgulayan Erdem, “Bundan sonra Türkiye’de demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirecek ve ekonomimizin rekabet gücünü daha da artıracak adımların önü açılmıştır. Birlik ve beraberlik içinde bu yönde atılacak adımlar, uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini daha da artıracaktır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:


Önümüzdeki birkaç ayın, gerek ülkemizdeki gerekse yurtdışındaki gelişmeler açısından kritik önem taşıdığına inanmaktayız. Darbe girişimi öncesinde, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik olarak hükümetimiz tarafından hazırlanan ve TBMM’de hızla kabul edilen yasal düzenlemelerin, ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam etmesi ve rekabet gücümüzün artması açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payın artarak devam etmesi için YASED olarak görüş ve önerilerimizle bu düzenlemelere ve uygulamalara destek vermeye devam edeceğiz.”


 Yapısal Reformlar Devam Edecek


 Ahmet Erdem, siyasi liderlerin sağduyulu ve birleştirici açıklamalarının ve ekonominin sağlıklı işleyişinin devamı için alınan önlemlerin olumlu etkisine dikkat çekerek mali disiplin ve devam eden kamu yatırımlarının önümüzdeki dönemde özel sektör yatırımlarını da destekleyeceğini söyledi.


Erdem ayrıca, “YASED olarak, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısı sonrasında, Türkiye’ye olan inancımızı bir kez daha teyit ettik. Bugüne kadar üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve dile getirdiğimiz Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız aynı şekilde devam ediyor. Ülkemizin küresel rekabet gücünün artması, mevcut potansiyelin gerçekleşmesi, 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için kamu otoritesinin çalışmalarına, yapısal reformlara daha da hız vereceğini, mali disiplinin ve yatırım ortamına yönelik iyileştirme çalışmalarının son hızla devam edeceğini, bugün Sayın Bakanımızdan duymak, uluslararası yatırımcılar olarak bizleri memnun etti. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin uluslararası iş dünyası nezdindeki algısının doğru bir şekilde oluşması yönünde tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve Ekonomi Bakanlığımızla birlikte yurtdışında ve yurtiçinde gerekli tüm girişimlere katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

 

 

Vodafone’un katkılarıyla