Ayşem Sargın, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 25 Nisan’da yapılan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na YASED Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantı kapsamında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetleri kararlaştıracaklarını, bugüne kadar Kurul bünyesinde yapılmış çalışmaları daha ileriye taşımanın yollarını ve yöntemini belirleyeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sektörler arası iş birliğinin en somut tezahürlerinden biri olarak tanımladığı Kurulun bünyesinde, üye kuruluşların desteğiyle bugüne kadar edinilen tecrübelerin, yeni döneme ışık tutacağını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda bir konuşma yapan Ayşem Sargın şunları söyledi: “Son 5 yıldaki Eylem Planlarına baktığımızda bu planlarda yer alan maddelerin yaklaşık %40’ının YASED’in gündeminden taşındığını görüyoruz. Yeni dönemde de aynı kararlılıkla YOİKK çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz. Mart ayında yayımlanan yeni düzenleme ile YOİKK’e verilen göreve baktığımızda; YOİKK’in temel işlevinin özel sektör ile kamunun iş birliği içinde yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarını müştereken yapması olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, geçmiş dönemlerde olduğu gibi özel sektörün gerek iyileştirme alanları ve eylem önerilerinin belirlenmesi gerekse de bunların hayata geçirilmesi ve uygulama aşamalarında en etkin şekilde sürece dahil olmasını ve katkı vermesini çok önemli buluyoruz.

YOİKK’in yeni dönemde etki gücünün artırılması için eylem planlarının kamu-özel sektör tam mutabakatı ile oluşturulması ve eylem planı uygulama aşamalarında özel sektörün çalışmalara proaktif bir yaklaşımla katılımının önemini vurgulamak isterim.

Bu çerçevede, YASED olarak, YOİKK çalışmalarının “ülkemizin iş ve yatırım ortamının uluslararası rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika ve eylem önerileri geliştirmek ve hayata geçirmek” odağında yürütülmesi gerektiği düşünüyoruz. Buna dayanarak, YOİKK çalışmalarının üç ana alanda odaklanmasında fayda görüyoruz:
 
1. Doğrudan yatırımların arttırılmasına yönelik “makro” düzeydeki konular ve reform çalışmaları,

2. Mikro ve operasyonel alanlar dahil yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik diğer konular,

3. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi başta olmak üzere, uluslararası düzeyde kullanılan en önemli endekslerde iyileştirme sağlamaya yönelik çalışmalar.”

Vodafone’un katkılarıyla