Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin yeni Genel Sekreteri Serkan Valandova oldu

 

Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 85’ini temsil eden Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin yeni genel sekreteri belli oldu. Kamu ve özel sektörde toplamda 22 yıllık tecrübeye sahip Serkan Valandova, yeni YASED Genel Sekreteri oldu.

Serkan Valandova, 2018 yılından bu yana McKinsey&Company’de Kamu ve Sosyal Sektör Danışmanı olarak görev yapmaktaydı. Kendisi, bu görevinde Türkiye, Orta Asya ve Körfez Ülkelerinde sanayi kalkınma, inovasyon, yatırım destek ve devlet teşvikleri gibi konularda pek çok başarılı proje yürüttü. 2009- 2018 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğünde yürüttüğü Bölgesel Rekabet Daire Başkanlığı görevi sırasında, bölgesel ölçekte sanayileşme, girişimcilik, inovasyon, yatırım destek politikaları geliştirdi ve uygulamasında bulundu. Bu dönemde, aynı zamanda girişim sermayesi, akıllı ihtisaslaşma, ARGE destek programları ve sanayi altyapı geliştirme projeleri üzerine çalıştı. Profesyonel iş hayatına başladığı Devlet Planlama Teşkilatında 1998’den 2009’a kadar “Endüstriyel Kalkınma ve KOBİ,” ve daha sonra “Şehir Planlama ve Afet Yönetimi” alanlarında Planlama Uzmanı olarak görev aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Valandova, daha sonra Chicago Üniversitesi’nde Kamu Politikası alanında yüksek lisansını tamamladı. Valandova, halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması alanında doktorasına devam etmektedir.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla