Alınan tedbirler zorlu süreci atlatmak için önemli

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart, Çarşamba günü düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası alınan tedbirleri açıkladı. Çankaya’da gerçekleşen toplantıya katılan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, “Türkiye’nin yatırımcıları olarak, bu zorlu dönemi en az hasarla atlatmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla çalışıyoruz. Kamu-özel sektör istişare mekanizmasının güzel bir örneği olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısında, sürecin hem sağlık hem ekonomik boyutlarının büyük ciddiyet ve planlı bir yaklaşımla ele alındığını gördük. Açıklanan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi ve bu konuda alınan diğer ekonomik tedbirler, derinliğini ve süresini henüz bilmediğimiz bu süreçte atılmış önemli adımlardır. Tüm dünyanın içinden bulunduğu bu belirsizlik ortamını yönetmek, en az hasarla atlatmak için, biz de yatırımcılar olarak sürece katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

 

“Üretimde ve tedarikte süreklilik Türkiye’nin uzun vadede güvenli kaynak ülke olarak konumlanmasını destekler”

İnsan sağlığını korumanın esas öncelik olduğunu belirten Sargın, bunun ekonomiye de doğrudan etkisine değindi. “Türkiye’nin uluslararası rekabette en güçlü olduğu alanlardan biri insan kaynağı. Nitelikli işgücümüzü korumak ekonomik açıdan da son derece önemli. Dünya’daki gelişmelerle üretim ve tedarik zincirlerinde kırılmalar olması kaçınılmaz. Biz insan kaynağımızı eğiterek, tedarik sistemlerimizi güçlendirerek bugünden hazırlığımızı yapabilirsek, dünyanın tedarik zincirinde çeşitlendirmeye gittiği orta ve uzun vadede Türkiye’yi güvenilir kaynak ülke olarak konumlandırma ve küresel tedarik sistemindeki payımızı arttırma imkanımız olur.

 

Sargın, “Bu zorlu süreci en iyi şekilde yönetmek için iş dünyası, STK’lar ve kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde, yapılan çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla