Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu - YOİKK


Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışmaları


YOİKK faaliyetleri, yerli ve uluslararası ayrımı yapılmaksızın Türkiye’deki tüm yatırımcıların teşvik edilmesini temin edecek, yatırım süresince ve sonrasında yatırımların önündeki idari engellerin kaldırıldığı ve dünyadaki en iyi uygulamaların esas alınarak AB ile uyumlu hale getirildiği, Türkiye’nin yatırım ortamının yeni yatırımları çekecek biçimde iyileştirildiği bir dizi çalışmayı kapsamaktadır. YOİKK çalışmalarının temelini AB mevzuatına uyum çalışmaları oluşturmaktadır. Bu şekilde 2002 yılından bu yana yapılan reform çalışmaları hem ülkedeki yatırım ortamının daha yatırımcı dostu bir hale dönüştürülmesine hem de Avrupa Birliği ile yürütülen tam üyelik müzakerelerine tam uyum ve paralellik sağlanmasına hizmet etmektedir.

YOİKK, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına ek olarak, uluslararası şirketin CEO’larının ve özel sektörü temsilen YOİKK üyesi olan 6 örgütün başkanlarının (DEİK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED ve MÜSİAD) katılımıyla, Başbakan başkanlığında “Yatırım Danışma Konseyi” toplantılarını da gerçekleştirmektedir.

İş dünyasını temsil eden YOİKK üyesi sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla her yıl düzenli olarak eylem önerileri geliştirilmekte ve ilgili kamu kuruluşlarının da görüşü alınarak oluşturulan yıllık eylem planları yıl içinde ilgili kamu kuruluşları ve üye özel sektör temsilcilerinin ortak çalışma ve istişaresi ile çalışılmakta ve eylemler hayata geçirilmektedir.

Bu çerçevede YOİKK “2017-2018 Dönemi Eylem Planı”
çalışmalarında öncelikle Türkiye’nin Dünya Bankası tarafından düzenli olarak hazırlanmakta olan “İş Yapma Kolaylığı Endeksi”ndeki sıralamasını yükseltmeye yönelik eylemlere odaklanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda, 2017-2018 döneminde YOİKK çalışmaları iki başlık altında yürütülmüştür:

- Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik özel sektör önerileri doğrultusunda belirlenen ve yürütülen eylemler
- Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye’nin sıralamasını yükseltmeye yönelik eylemler

Bu çalışmalar sonucunda Türkiye Dünya Bankası’nın yayımladığı ‘İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 2018 yılında 17 basamak birden yükselerek 60’ıncı sıradan 43’üncülüğe yerleşmiştir. Türkiye’nin 190 ülke arasında iş yapma kolaylığı kriterlerinde yaptığı reformlar ile en fazla iyileşme gösteren ilk 10 ülke arasında yer alması ve Avrupa’dan bu listeye giren tek ülke olması YOİKK platformunun etkinliği ve gücünü göstermektedir

Vodafone’un katkılarıyla