Ankara Platformu

 Kasım 2013’te kurulan YASED Ankara Temsilciği; YASED’in Ankara’daki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve hükümetin gündemini yakından takip ederek, yatırım ortamının iyileştirilmesine daha etkin katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.


Ankara Temsilciliği’nin Ana Faaliyetleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler
 • Uluslararası Kuruluşlar ve Yabancı
 • Elçiliklerle İlişkiler
 • Özel Sektör Temsilcisi STÖ ile İlişkiler
 • Üye Şirketlerle İlişkiler
 • Yasama Faaliyetleri ve Mevzuat
 • Çalışmalarının İzlenmesi
 • YOİKK Faaliyetlerine Katılım ve İzleme
 • Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu
 • Faaliyetlerine Katılım ve İzleme
 • Etkinlik Düzenlenmesi ve Etkinliklere Katılım Sağlanması

 
YASED Ankara Temsilciliği; 2018 yılında da özellikle yasama/mevzuat çalışmalarına destek ve katkı sağlama ekseninde kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler başta olmak üzere Ankara’daki paydaşlarla yukarıda belirtilen çerçevede faaliyetlerini yürütmüştür.

Ankara’daki tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi ve faaliyetlerimizi daha etkin yürütmek amacıyla üye şirketlerimizin talep ve önerilerini de alarak Ankara’da daha hızlı ve etkin iletişim sağlanması önceliğimize katkı sağlamak ve üyelerimizle daha yakın bir diyalog kurmak çerçevesinde; Ankara faaliyetlerimizi planlamak ve uygulamak
üzere, üyelerimizin katılımıyla 2014 yılında oluşturulan “YASED Ankara Platformu” 2018 yılında da çalışmalarına devam etmiştir. YASED Ankara Temsilcisi Ali Naili Tunaboylu’nun koordinasyonunda faaliyet gösteren YASED Ankara Platformu; Nisan ve Eylül aylarında iki toplantı yaparak üyelerimizin Ankara çalışanları ve kurumsal ilişkiler yetkililerini bir araya getirmiştir.

YASED Ankara Platformu toplantılarında Türkiye’nin ve YASED’in güncel gündemine ve mevzuat çalışmalarına ilişkin genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra; her toplantıda konuk konuşmacıların katılımıyla tematik bir konu ele alınmaktadır. Belirlenen tematik konuya ilişkin gelişmeler, yaşanan sıkıntılar, çözüm yolları,
kamu iletişimi ve YASED’in bu sorunlara yönelik verebileceği katkılar toplantılarda değerlendirilmektedir. Tematik bölüme Ankara’daki paydaşlarımızdan üst düzey bir temsilci konuk konuşmacı olarak katılmaktadır.

Ayrıca üye şirketlerin Ankara temsilcileri, kamu ilişkileri yöneticileri, kurumsal iletişim yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen bir dizi yuvarlak masa toplantısında spesifik bir tema ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 2018 yılında yapılan toplantıların ayrıntıları aşağıda yer almaktadır:

- Uluslararası Firmaların Türkiye’de Teknoloji Yayılımı ve Transferine Katkıları: Uluslararası Firmalar ve KOBİ’ler Arasındaki Bağlantıların Geliştirilmesi (Konuk Konuşmacı: Ahmet İhsan Erdem, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı)

- Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminin YASED ve Üyesi Şirketlerin Hükümet ve Kamu Kuruluşları ile İlişkilerine Etkisi (Seri Yuvarlak Masa Toplantıları)

Vodafone’un katkılarıyla