Sağlığa Erişim

2010 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren YASED Sağlığa Erişim Çalışma Grubu’nun amacı; gerek ilaç sektöründe gerekse de tıbbi cihaz sektöründe öncelikli olarak iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine (sürdürülebilir, öngörülebilir, şeffaf ve rekabetçi bir yatırım ortamı), Ar-Ge ekosisteminin ve yenilikçiliği koruyup destekleyen bir yapının oluşturulmasına destek sağlamaktır.

Grup çalışmalarının temel hedefi, sektöre ilişkin konularda YASED’i sürekli, güvenilir ve değer katan bir çözüm ortağı olarak konumlandırmak, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu geliştirmektir.

Sağlıkta doğru yerlileştirme modelinin geliştirilmesi ve benimsenmesi yönünde Bakanlık nezdinde çalışmalar sürdürülmektedir. Gerek dünya uygulamaları gerekse de program içeriğine yönelik olarak uluslararası perspektifte hazırlanan görüşümüz her fırsatta ilgili taraflar ile paylaşılmaya devam edilmektedir.

2017 yılı içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen toplantılarda, T.C. Sağlık Bakanlığı ile YASED arasında ortak konu başlıkları belirleyip üzerinde detaylı çalışacak çalışma gruplarının kurulmasına karar verildi. Bu çerçevede “Yerelleştirme”, “Bölgesel Tedavi Merkezi” ve “Sağlıklı Yaşam” konularında üç Ortak Çalışma Grubu kuruldu.

“Yerelleştirme Çalışma Grubu” koordinatörlüğünü Bakanlık tarafında üstlenen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Hakkı Gürsöz ile yapılan görüşmelerde varılan ortak karar doğrultusunda, TEPAV moderatörlüğünde ortak çalıştaylar düzenlenmesine ve bu çalıştayların çıktı notlarının da daha sonra ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına karar verildi. Bu çerçevede, TİTCK ve YASED olarak 22 Aralık 2017 ve 22 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara’da TEPAV moderatörlüğünde iki çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayların çıktı notunun tamamlanmasının ardından, 2019 yılında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunması amacı ile paylaşıma açılacaktır.

“Bölgesel Tedavi Merkezi Çalışma Grubu” faaliyetleri, yabancı hastaları Türkiye’ye çekmek için eksikliklerin belirlenmesi ve Türkiye’yi Bölgesel Tedavi Merkezi olarak konumlandırabilecek somut adımlar geliştirilmesi yönünde devam etmektedir.

“Sağlıklı Yaşam Çalışma Grubu” faaliyetleri ise YASED Gıda ve Tarım Çalışma Grubu koordinasyonunda ilerlemektedir. Bu üç çalışma grubunun çalışmalarının çıktılarının, 2019 yılı içerisinde T.C. Sağlık Bakanı’nın katılımı ile gerçekleştirilecek bir çalıştayda, Sayın Bakana sunulması öngörülmektedir.

Bunlara ilave olarak, 11. Kalkınma Planı hazırlık sürecindeki çalışmalara da YASED Sağlığa Erişim Çalışma Grubu olarak katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, grubun pozisyon belgesi 10 Aralık 2018 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile paylaşılmış olup, ofisin çalışmalarına katkı amacıyla uluslararası yatırımcılar ile birebir bir istişare ortamının yaratılması önerilmiştir.

Son olarak, 2 Ocak 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile YASED üyeleri arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmede; YASED çalışmalarının ve oluşturulan görüşlerinin Kurul ile de paylaşılması halinde hükümetin çalışmalarına katkı sağlanabileceği ve ortak faaliyetlerde bulunulabileceği üzerinde hem fikir olunmuştur.

Çalışma Grubu, 2019 yılında da çalışmalarını bu kapsamda sürdürmeye devam edecektir.

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ:

3M, Abbott, Abbvie, Alliance Healthcare, Allianz Sigorta, Amgen İlaç, Arup Mühendislik, Astrazeneca, Atasun Optik, Axa Sigorta, Bausch & Lomb, Bayer, Cengiz Makina, Chubb, Coca-Cola, Deloitte, DHL Lojistik, DOW,  Eurocross, EY, Fresenius Medikal, General Elektrik, Glaxosmithkline, Horoz Bollore, Johnson & Johnson, Lilly İlaç, Magrabi, Medtronic, Merck İlaç, Merck Sharp Dohme (MSD), Nestle, Novartis, Novo Nordisk, Pepsico, Perfetti Van Melle, Pfizer, Roche, Samsung, Sanofi, SGS Supervise, Sicpa, Siemens Healthcare, Siemens Sanayi, Takeda, Türk Philips, UPS’i temsil eden üyelerden oluşmaktadır.

Sağlığa Erişim grubu toplantı notlarını görmek için tıklayın.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla