Enerji

Üyeleri çoğunlukla Türkiye’de yatırımı bulunan uluslararası enerji şirketleri ve danışmanlık şirketlerinden oluşan grup, çalışmalarını Türkiye ekonomisinin büyümesinde ve rekabetçiliğinde önemli rolü bulunan enerji sektörünün gelişiminde ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında yüksek öneme sahip olan “yatırım ortamının iyileştirilmesi” bakış açısıyla yürütmekte ve çalışmalarının sonuçlarını kamu kurumlarıyla yaratmış olduğu etkin iletişim kanalı vasıtasıyla karar vericilere iletmektedir.

Grup sektörün serbestleşme adımlarının hızlandığı 2000’li yıllardan günümüze gelişimini analiz etmek, gelişen teknoloji, ihtiyaç ve gereksinimler doğrultusunda yatırımcıların karşılaştığı engel ve sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini sunmak amacıyla “Türkiye Enerji Sektörü- Enerjide Sürdürülebilir ve Öngörülebilir Bir Gelecek” başlıklı bir rapor hazırlamış ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına tanıtılmıştır. Raporda enerji sektörünün alt sektörleri olan elektrik, doğal gaz ve akaryakıt sektörleri bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmış, bu sektörlerin daha sağlıklı işleyebilmesi için çözüm önerileri 5 alt başlıkta ele alınmıştır. Bu kapsamda;

  1. Hedeflenen serbest piyasa yapısına ulaşılması- Hedeflenen piyasa yapısına hız kesmeden ilerlemek
  2. Regülasyon ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi- Katılımcı ve şeffaf bir regülasyon ve denetim çerçevesi oluşturmak
  3. Finansal sürdürülebilirliğin sağlanması- Öngörülebilir ve istikrarlı bir yatırım ortamı sağlamak
  4. Operasyonel verimlilik ve şeffaflığın artırılması-Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğine dayalı hizmet sunmak
  5. Stratejik ve teknik planlamanın iyileştirilmesi- Stratejik ve teknik planlama ile uzun vadeli gelişimi sağlamak başlıkları altında 51 çözüm önerisi sunulmuştur.

Grubun kısa vadede raporun çıktılarını takip ederek, BOTAŞ, EPDK ve EUAŞ gibi kamu kurumlarını ziyaret etmesi planlanmaktadır. Ayrıca T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla çalıştaylar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ:

3M, Acwa Power, Adecco, Akenerji, AkzoNobel/International Paint, Arup Mühendislik, BP, BSH,  Carrefoursa, Cengiz Makina, Chubb, Clariant, Deloitte, EnBW, Enerco, Enercon, Enerjisa, EY Türkiye, Gama Enerji, Garanti Bankası, Horoz Bollore, HP, İpragaz, İskenderun Enerji, KPMG, Lesaffre, Limak İskenderun, L’oreal, Manpower, Mercedes-Benz, Migros, Nazalı, Petrol Ofisi, Polat Enerji, PWC, Rubis Terminal, Samsung, SAP Türkiye, Securitas, Sensörler ve İleri Cihazlar (SICK), Shell Türkiye, Sicpa, Siemens, Socar Türkiye, Toyota, Tüprag, UPS, Vaillant’ı temsil eden üyelerden oluşmaktadır.


Enerji Grubu toplantı notlarını görmek için tıklayın.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla