Çalışma Grupları

Çalışma Grupları, üyelerimizden gelen talep üzerine kurulmakta ve ilgili konulardaki YASED gündem ve görüşlerinin oluşturulmasına ve aksiyonların alınmasına önemli katkı sağlamaktadır. ÜYELERİ Konusunun uzmanı ilgili üye şirket temsilcilerinden oluşmaktadır. Çalışma Grupları; daha iyi bir yatırım ortamının oluşturulması yönünde sürdürülen mevcut çalışmalara daha aktif katkı ve katılım sağlamak amacıyla, üyelerden gelen GÜNDEM MADDELERİ çerçevesinde toplantılar yapmaktadır. Firmaların ortak sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini görüşerek, konuya ilişkin YASED pozisyonunu oluşturmakta ve ilgili mercilerle paylaşmaktadır.

Çalışma Grupları, YASED’in aktif olarak temsil edildiği ve kurucu üyesi olduğu, bir çözüm platformu olan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarına da katkı ve katılım sağlamaktadır. YOİKK platformu, kamu ve özel sektör arasında iletişimi ve yatırım ortamına dair sorunların çözümünü sağlamak üzere çalışmaktadır. Tüm ilgili kamu kurumları bu platformun birer üyesidir. Özel sektörü temsilen YASED dahil beş Sivil Toplum Kurumu (STK) görev almakta olup, YASED ülkemizdeki uluslararası doğrudan yatırımcıları temsil etmektedir. Çalışma Grupları, çeşitli konularda diğer Sivil Toplum Kurumlarıyla ve iş dünyasını temsil eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alışverişi yapmaktadır. Ayrıca STK’lar ile ortak projeler yürüten ve çeşitli etkinlikler düzenleyen bu Çalışma Grupları, YASED‘in bu kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkisinin ve işbirliğinin güçlendirilmesine, uluslararası yatırımlar konusunda çok yönlü bir düşünce platformu oluşumuna ve kamuoyunun uluslararası yatırımlar konusunda daha doğru bilgilenmesine katkı sağlamaktadır.

YASED üyelerinin beklenti ve taleplerinin daha iyi karşılanması, sorunlarının gündeme taşınması ve çözümü yönünde daha iyi hizmet verilebilmesi için, YASED Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli konular ve üyelerin talepleri doğrultusunda, 11 adet Sektörel ve 6 adet Yatay olmak üzere, 17 Çalışma Grubu mevcuttur. Üyelerimiz bu çalışma gruplarında toplam 1.400 kişiyle temsil edilmektedirler.

YATAY ÇALIŞMA GRUPLARI

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği

Dış Ticaret ve Gümrükler

Hukuk ve FSMH (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları)

İstihdam ve Eğitim

Teknoloji ve İnovasyon

Vergi ve Teşvikler

SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUPLARI

Altyapı, İnşaat, Gayrimenkul

Bankacılık

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Enerji

Gıda ve Tarım

Hızlı Tüketim Ürünleri

Lojistik ve Ulaştırma

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

Perakende

Sağlığa Erişim

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi

Vodafone’un katkılarıyla