Çalışma Grupları

2019 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul ile başlayan yeni dönemde, dünyada değişen yatırım ve ticaret trendleri ve dengeler çerçevesinde ülkemizin kalkınmasına daha etkin katkı sağlayabilmek amacıyla, YASED çalışma yapısında bazı yenilikler yapılmasına karar verilmiştir.

Bu yeni yapı ile belirlenen önemli bir hedef de, YASED üye şirketlerimizin CEO’larının bilgi ve deneyimlerini Konsey’ler vasıtasıyla yönetim ve politika belirleme süreçlerine daha fazla dahil edilebilmesidir. Konseyler tarafından belirlenecek YASED’in makro stratejisi ve gündem konuları kendilerine bağlı aşağıda detayları yer alan Çalışma Grupları tarafından somut aksiyonlara dönüştürülecektir.

Geçtiğimiz dönemde de olduğu gibi YASED üyelerinin beklenti ve taleplerinin daha iyi karşılanması, sorunlarının gündeme taşınması ve çözümü yönünde daha iyi hizmet verilebilmesi için, aşağıda detayları belirtilmiş olan, 18 Çalışma Grubu mevcuttur. Üyelerimiz bu çalışma gruplarında toplam 1600 kişiyle temsil edilmektedirler.

YASED üye şirketleri tarafından atanan konusunun uzmanı ilgili üye şirket temsilcilerinin oluşturduğu bu Çalışma Grupları, daha iyi bir yatırım ortamının oluşturulması yönünde sürdürülen mevcut çalışmalara daha aktif katkı ve katılım sağlamak amacıyla, Konsey’lerden gelen stratejiler doğrultusunda oluşturulan gündemler çerçevesinde toplantılar yapmaktadır. Firmaların ortak sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini görüşerek konuya ilişkin YASED pozisyonunu oluşturmakta ve ilgili mercilerle paylaşmaktadır.

Çalışma Grupları, YASED’in aktif olarak temsil edildiği ve kurucu üyesi olduğu, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir çözüm platformu olan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarına da katkı ve katılım sağlamaktadır. YOİKK platformu, kamu ve özel sektör arasında iletişimi ve yatırım ortamına dair sorunların çözümünü sağlamak üzere çalışmaktadır. Tüm Bakanlıklar bu platformun birer üyesidir. Özel sektörü temsilen YASED dahil 6 STK görev almakta olup, YASED ülkemizdeki uluslararası doğrudan yatırımcıları temsil etmektedir. YOİKK platformunun Çalışma Grupları ise YASED’in Çalışma Gruplarına paralel olup, çalışma gruplarımız altında oluşan sorun ve çözüm önerilerimiz direk olarak YOİKK platformuna ve sürekli güncellenen YOİKK Eylem Planı’na aktarılmaktadır.

Çeşitli konularda diğer sivil toplum kurumlarıyla ve iş dünyasını temsil eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alışverişi dışında ortak projeler yürüten ve çeşitli etkinlikler düzenleyen bu Çalışma Grupları, YASED‘in bu kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkisinin ve işbirliğinin güçlendirilmesine, uluslararası yatırımlar konusunda çok yönlü bir düşünce platformu oluşumuna ve kamuoyunun uluslararası yatırımlar konusunda daha doğru bilgilenmesine katkı sağlamaktadır.

GENEL SEKRETERLİK > KONSEYLER VE BAĞLI ÇALIŞMA GRUPLARI

Uluslararası Yatırım Merkezi

1. Sağlığa Erişim
2. Otomotiv Ana & Yan Sanayi
3. Tüketici Ürünleri
4. Enerji
5. Finansal Hizmetler
6. Gıda ve Tarım
7. Lojistik & Tedarik Zinciri
8. Altyapı, İnşaat, Gayrimenkul

İstihdam ve Nitelikli İş Gücü

1. İstihdam ve Nitelikli İş Gücü

Teknoloji & Sanayide Dijital Dönüşüm

1. Teknoloji ve İnovasyon
2. BİT

Vergi ve Teşvikler

1. Vergi ve Teşvikler

Ticaret

1. Ticaret

Uluslararası İlişkiler

1. ABD
2. Avrupa
3. Asya

Hukuk & Regülasyonlar

1. Hukuk & Regülasyonlar

Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik

1. Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Vodafone’un katkılarıyla