YASED, Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı’na Katıldı

 

Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı’nın beşincisi, 15-16 Ekim 2015 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) organizasyonunda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) işbirliğiyle düzenlenen uluslararası konferansa YASED Başkan Yardımcısı Tankut Turnaoğlu konuşmacı olarak katıldı.


2015 yılı için “Yatırımcı Gözüyle Fikri Mülkiyet Hakları” teması ile organize edilen konferansın açılış panelinde sunum yapan Tankut Turnaoğlu; Türkiye’nin bölgesel bir merkez ve güç olabilmesi için gerekli olan adımların atılması için YASED ’in gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Turnaoğlu; ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımcılar tarafından özellikle ihracatı destekleyecek ve Ar-Ge gibi katma değerli alanlarda bir bölgesel merkez olarak konumlandırılmasının, ekonomik büyümede çarpan etkisi yaratacağını belirterek, ülkemizin orta ve uzun vadeli büyüme stratejisini “Bölgesel bir merkez” olma adımıyla temellendirmesinin ve bu bağlamda edinilmesi gereken yetkinlikleri ve yol haritasının belirlemesinin, hızla bu hedefe odaklanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.


“Fikri ve Sınai Telif Hakları” başlığının özel sektör tarafından değerlendirildiği açılış panelinde ayrıca TİM, Borsalar Birliği, TUSİAD yetkilileri de yer aldı.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla