YASED, Uludağ Zirvesi'ne Katıldı

 

“Türkiye’nin bölgesel bir merkez olarak konumlandırılması ekonomik büyümede çarpan etkisi yaratır”


 Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED, bu yıl 13-14 Mart tarihlerinde dördüncüsü gerçekleştirilen 'Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yer aldı. ‘Küresel Güç’ konusunun masaya yatırıldığı bir panelde konuşma yapan YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye’yi bölgesel merkeze dönüştürecek uluslararası doğrudan yatırımların çekilmesiyle, Türkiye ekonomisinin kazanacağı rekabetçilik gücüne ve artacak yatırım potansiyeline dikkat çekti.


 Erdem, Küresel UDY akışından Türkiye'nin her yıl aldığı yüzde 1’lerdeki payın, önümüzdeki yıllarda yatırım ortamının daha da iyileştirilmesine ve Türkiye’nin “bölgesel merkez” olarak konumlandırılmasına yönelik atılacak adımlarla birlikte artacağını söyledi. Tüm yatırımcılar için bir ülkede uluslararası standartlarda yasal ve yönetsel düzenlemelerin varlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Erdem, ayrıca “Türkiye’nin, uluslararası şirketler tarafından, özellikle ihracatı destekleyecek şekilde ve Ar-Ge gibi katma değerli alanlarda ‘bölgesel merkez’ olarak konumlandırılması, ekonomik büyümede çarpan etkisi yaratacaktır. Türkiye’nin bölgesel merkez olması için uluslararası şirketlerin yatırım kararları yön belirleyicidir” diye konuştu.


Panelde, YASED’in 2014 yılında çıkardığı “Sürdürülebilir Küresel Rekabet İçin Bölgesel Merkez Türkiye” raporunun sonuçlarına ve yol haritasına da değinen Erdem, Türkiye’nin 13 temel kriter çerçevesinde rekabetçiliğini artırma potansiyelinin altı çizdi. Bu kriterlerin başında; politik ve ekonomik istikrar, iş yapma kolaylığı, maliyet avantajı, hükümetlerin teşvik ve desteği, altyapı, küresel ve bölgesel ulaşım ve bağlantılar ve yetişmiş insan kaynağı geliyor.


Zirvede yer alan YASED Yönetim Kurulu Üyesi Tankut Turnaoğlu ise, Bölgesel Merkez anlamında rakip ülkelerde kurumlar vergisi avantajlarının çok fazla olduğunu ve global şirketlerin tercihlerinde toplam vergi kazancına bakıldığında Türkiye’nin dezavantajlı kaldığını belirtti. Tankut, “Türkiye’nin rekabet gücünü artırması açısından katma değerli sektörlere vergi teşvikleri sağlanması, şirketlerin operasyon maliyetlerine yönelik vergisel kolaylıkların getirilmesinin önemi büyüktür” dedi.


Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde 20’si yurtdışından olmak üzere yaklaşık 70 önemli konuşmacı çeşitli panellerde yerde aldı.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla