YASED: Katma değerli yatırımları destekleyecek reformlara devam edilmeli

 


YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle, Türkiye’deki yatırım ve iş ortamını değerlendirmek amacıyla, 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da bir çalıştay gerçekleştirdi.    

Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılarak, uluslararası doğrudan yatırımların çekilmesi için gerekli yol haritasının, teşviklerin ve reformların konuşulduğu çalıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, YASED Başkanı Ahmet Erdem ve YASED üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.

Dönmez: “Katma değer yaratacak tüm yatırımlara kapımız açık”

Toplantıda Türkiye’de son dönemde gerçekleşen uluslararası yatırım girişleri hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, “2017 yılında dünya genelinde uluslararası sermaye miktarı yüzde 22 oranında düşüş gösterirken, bu oran Türkiye’de yüzde 17 olarak gerçekleşti. Bu rakam da Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde sorun olmadığını gösteriyor. Başta Avrupa olmak üzere uluslararası sermayenin Türkiye’ye yönelik ilgisi devam ediyor. Bu nedenle yerli üretime destek verecek, Türkiye’de katma değerli üretim yapacak ve istihdam artışı sağlayacak tüm yatırımcılara kapımız açıktır. Bunu sağlamak için de gereken tüm mekanizmaları çalıştırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu nedenle var olan teşvik mekanizmalarında iyileştirmelere devam ettiklerini belirten Dönmez, bu kapsamda Bakanlık olarak veri envanteri ve etki analizleri üzerinde de çalıştıklarını söyledi. Dönmez ayrıca yatırım gerçekleştiren firmalara, hibe benzeri bir finansal destek sağlayacaklarını belirtti.

Çalıştayın açılış konuşmasında Türkiye’deki uluslararası yatırım ortamı ile ilgili görüşlerini paylaşan YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye’de iş ve yatırım ortamının sürdürülebilirliği açısından yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirilmesi ve ülkemizin yatırım çekme potansiyelini gerçeğe dönüştürebilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP), ekonomide dengelenme ve değişim sağlanması yönünde önemli bir yol haritası çizmektedir. Bu süreçte özellikle, ekonomi yönetiminde hızlı karar alan, piyasaların ve özel sektörün önünden giden ve özel sektörün önünü açan bir yönetim anlayışının benimsenmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” diye konuştu.  

 

“Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, artık sanayide dijitalleşmeye ve AR-GE faaliyetlerine odaklanarak, yüksek katma değerli ürünleri ile küresel pazarda rekabet gücünü artıran, ihracata dayalı ve bilgi temelli bir ekonomik yapıya geçiş yapmalıdır diyen Erdem, sanayi üretimini destekleyecek şekilde pek çok alanda ayrı ayrı sunulmuş olan teşvikleri tek bir düzenleme altında konsolide eden ve uygulama desteği veren bir yapının oluşturulmasının, ülkemize yatırım yapacak yatırımcılar için önemli bir kolaylık olacağını söyledi.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla