YASED, Dünya Kadınlar Günü mesajını yayımladı

YASED, Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı:


“Küresel alanda rekabet edecek iş gücünün yaratılmasında kadınların rolu büyük”


7 Mart 2015 - Uluslararası Yatırımcılar Derneği - YASED’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet edebilecek işgücü yaratması için kadınların iş dünyasındaki temsiliyetinin artması gerektiği vurgulandı.


YASED Başkanı Ahmet Erdem, “İstihdamda çeşitliliği önemsiyoruz. Kadınların her alanda daha fazla temsil edildiği, katılımcı ve söz sahibi olduğu ülkelerin uluslarası rekabet gücü de daha yüksek oluyor. Uluslararası standartlarda bir yatırım ortamının önemli bir gereksinimi ‘küresel arenada rekabet edebilecek iş gücü’nün yaratılmasıdır. Sosyal ve ekonomik kalkınmada stratejik öneme sahip olan nitelikli iş gücünün yaratılmasında sıçrama etkisi sağlayabilecek en önemli rolü ise büyük potansiyele sahip olan kadınlar üstlenmektedir.” dedi.


YASED, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payı ve bölgesel bir cazibe merkezi olarak rekabetçiliğini en üst seviyeye taşıyarak, uluslararası standartlarda bir yatırım iklimi oluşturmak üzere fikir önderi ve çözüm ortağı olarak çalışmaktadır.  


YASED, kadınların,  üst düzey yönetimlerde temsiliyetinin artırılmasına yönelik özel bir proje yürütmektedir. Sonuçları 2015 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak olan proje kapsamında, bu alandaki uluslararası en iyi uygulamalar ve mevzuat incelenerek, ülkemizdeki şirketlere ve düzenleyici kamu kurumlarına stratejik öneriler sunulacaktır. Bu proje ile kadınların her alanda iş dünyasına daha fazla katılımlarının sağlanmasına ışık tutulması hedeflenmektedir.

 

YASED Yönetim Kurulu ve tüm üyelerimiz adına, sürdürülebilir kalkınmamızda önemli bir potansiyele sahip olan tüm kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutlarız.”


Vodafone’un katkılarıyla