YASED Başkanı YOİKK Toplantısı’na Katıldı

 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY’ın başkanlığında yatırımlarla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan YOİKK üyesi Bakanların ve özel sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşu Başkanlarının katılımıyla 6 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

YASED Başkanı Ayşem Sargın’ın konuşma yaptığı toplantıda, ekim ayından bu yana üzerinde çalışılan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi çalışmaları görüşüldü.

Sargın konuşmasında şunları vurguladı: “ Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksinde Türkiye’nin 10 basamak yükselerek, 33’üncü sırada yer alması çok önemli ve memnuniyet verici. Bu konuda bizimde dahil olduğumuz katkı veren tüm STK’lara ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ekonomik kalkınması ve dolayısıyla refah düzeyinin arttırılması yolunda en önemli faktörlerden biri özel sektör yatırımlarının nicelik ve nitelik olarak arttırılması. Doing Business endeksindeki iyileşmeyi bu açıdan önemsiyoruz. Türk ekonomisindeki sermaye ihtiyacını düşündüğümüzde, yatırımların arttırılmasında uluslararası doğrudan yatırımların önemi hepimizin malumudur. Doing Business endeksindeki ilerlemelerden sonra bu aşamada bizlere düşen görev, endeksteki bu iyileşmenin UDY başta olmak üzere yatırımlara yansımasının sağlanması için destek olmaktır.”

 

Vodafone’un katkılarıyla